Nieuws

Slapen op linkerzij helpt tegen nachtelijke reflux

Gepubliceerd
17 maart 2023
Bij nachtelijke refluxklachten werken maagzuurremmers minder goed dan bij refluxklachten overdag. Slapen op de linkerzij kan echter wel helpen om ernstige nachtelijke reflux te verminderen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken, waaronder een promotieonderzoek bij het AMC.
0 reacties
Nachtelijke refluxklachten
Slapen op linkerzij helpt tegen nachtelijke reflux

Bij slapen op de linkerzij bevindt de maag zich onder de ingang van de slokdarm, waardoor de terugvloed van de maaginhoud mogelijk afneemt. In een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek ging men na of slapen op de linkerzij ook leidt tot minder refluxklachten.

Zuurgraad bepalen

De onderzoekers rekruteerden patiënten via Google, wanneer zij zochten op zoektermen als ‘hoe voorkom ik maagzuur ’s nachts?’ Zij includeerden patiënten die ten minste driemaal per week ernstige nachtelijke refluxklachten hadden. 

Vervolgens bepaalden zij de zuurgraad en de slaappositie bij 57 patiënten die waren verwezen vanwege ernstige refluxklachten en een indicatie voor pH-metrie. Zij keken naar de Acid Exposure Time (de tijd dat pH < 4 was als percentage van de tijd die de patiënt in een positie lag) en naar de Acid Clearance Time (de duur per episode dat de pH < 4 was).

Resultaten

Uit de metingen bleek dat er significant minder lang zure maaginhoud de slokdarm instroomde bij slapen op de linkerzij (mediaan 0,0%) dan bij slapen op de rug (mediaan 0,6%; p = 0,022) of op de rechterzij (mediaan 1,2%; p = 0,022). Wanneer er wel zure maaginhoud terugstroomde, verliet deze de slokdarm significant sneller bij slapen op de linkerzij (mediaan 35 seconden) dan bij slapen op de rug (mediaan 76 seconden; p = 0,030) of op de rechterzij (mediaan 90 seconden; p = 0,002).

Interventie

Daarnaast bekeken de onderzoekers of het stimuleren van slapen op de linkerzij bij patiënten met ernstige refluxklachten leidde tot subjectieve vermindering van de klachten. Gedurende 5 weken plakten 100 deelnemers een klein elektronisch slaappositie-apparaat op hun borstkas. In de laatste 2 weken vond de gerandomiseerde interventie plaats. 

In de interventiegroep (n = 50) trilde het apparaat elke 30 seconden wanneer de patiënt op de rechterzij lag. Bij de controlegroep gebeurde dat alleen de eerste 20 minuten van de nacht. Patiënten in de interventiegroep rapporteerden minder refluxklachten. Gemiddeld waren zij 9 van de 14 nachten (IQR 6-11) klachtenvrij, terwijl patiënten in de controlegroep gemiddeld 6 nachten (IQR 3-9; p = 0,01) klachtenvrij waren. De onderzoekers vonden geen verschil in de slaapkwaliteit.

Conclusie

Deze onderzoeken suggereren dat slapen op de linkerzij met een apparaat kan helpen tegen nachtelijke refluxklachten. Kanttekeningen hierbij zijn de betrekkelijk korte duur van het gebruik van het apparaat en de vraag of bij langduriger gebruik de therapietrouw en het effect voldoende zijn om aanschaf te rechtvaardigen. Het is mogelijk dat huisartsen dit apparaat in de toekomst als niet-medicamenteus beleid kunnen toepassen.

Literatuur

  • Schuitenmaker JM. Left is right. The effect of sleep position on nocturnal gastroesophegeal reflux. Amsterdam: AMC, 2022 [proefschrift].

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen