Nieuws

Strijd in de medische arena

Gepubliceerd
7 mei 2019
Dit boek gaat over veranderingen in de geneeskunde en hindernissen en ergernissen die dokters tegenkomen. Het appelleert aan het gevoel dat we graag ons vak beoefenen, maar dat dit om allerlei redenen steeds minder gaat op de manier zoals we willen. Een grote groep bekende en minder bekende auteurs bespreekt de oorzaken in losse hoofdstukken.
0 reacties
Hobma
© bsl

De inhoud varieert van klinisch-epidemiologische benaderingen tot filosofische overpeinzingen. Sommige verhalen zijn al eerder verteld, sommige zijn nieuw of verdiepend. Dat is de sterke en tegelijk de zwakke kant van dit boek. Het is afwisselend en interessant, je kunt het gerust wegleggen en af en toe een hoofdstukje lezen. Maar de lezer die echt wil nadenken over hoe het anders moet mist aan het eind een analyse waarmee je ook verder kunt.

Het boek begint met een leeswijzer (vijftien pagina’s) die alle hoofdstukken aankondigt en samenvat. Daarna komen de verschillende thema’s aan bod. Het eindigt in mijn ogen teleurstellend met een ‘Hoe nu verder?’ van nog geen vier pagina’s. Die bevat nogal wat algemeenheden, een nieuwe puntsgewijze samenvatting en verwijzingen naar andere literatuur. Dit brengt de lezer, artsen en beleidsmakers, niet verder. Hoewel in mijn ogen niet helemaal geslaagd is het toch belangrijk dat vanuit vele hoeken naar onze geneeskunde van nu gekeken wordt. Ik zou de auteurs willen uitdagen tot een volgende editie waarbij selectiever gekeken wordt naar de bijdragen en een gezamenlijke analyse wordt gemaakt hoe het nu echt verder moet in onze strijd in de medische arena.

WAARDERING: ●●●○○

Baziel van Engelen, Gert Jan van der Wilt, Marcel Levi (redactie). Wat is er met de dokter gebeurd? Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2018. ISBN 9789036821520. Prijs: € 35.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen