Alle nummers
Archief tijdschrift

2019, nummer 5

Jaargang
62

Nieuws

 • Geld toe? [Redactioneel]

  “Als u nu meedoet aan de training en u stopt met roken krijgt u van ons 350 euro.” Zie ik mezelf deze zin uitspreken tegen de roker in mijn spreekkamer?

 • Strijd in de medische arena

  Dit boek gaat over veranderingen in de geneeskunde en hindernissen en ergernissen die dokters tegenkomen. Het appelleert aan het gevoel dat we graag ons vak beoefenen, maar dat dit om allerlei redenen steeds minder gaat op de manier zoals we willen. Een grote groep bekende en minder bekende auteurs bespreekt de oorzaken in losse hoofdstukken.

 • Nieuw onderzoek naar efficiënte verwijsstrategie voor rokers

  Het ondersteunen van rokers die willen stoppen blijkt in de praktijk lastig en tijdrovend. Hoe kan de huisarts, met het oog op het Nationaal Preventieakkoord en de Rookvrije Generatie, toch bijdragen aan een drastische vermindering van het aantal rokers in 2040? Nieuw onderzoek moet hier antwoord op geven.

 • Wel of geen snelle cardioversie bij boezemfibrilleren

  Bij patiënten die naar de SEH gaan met sinds kort bestaand boezemfibrilleren is afwachtend beleid even effectief in het herstel van het sinusritme als directe cardioversie. Dat is de conclusie van een belangrijk onderzoek met 437 patiënten dat werd uitgevoerd in 15 Nederlandse ziekenhuizen.

 • In memoriam Harry Crebolder

  Op 30 maart 2019 is professor Harry Crebolder op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was emeritus hoogleraar en oud-vakgroepvoorzitter huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht.

 • Online zoekgedrag van patiënten heeft effect op therapietrouw

  De overgrote meerderheid van patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) gebruikt internet om informatie op te zoeken over hun medicatie. Zeker in de eerste maanden na het starten medicatie kan dit leiden tot meer ongerustheid en minder therapietrouw.

 • Geweld tegen doktersassistenten

  Naar aanleiding van berichten over geweld tegen doktersassistenten heeft de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) een peiling gedaan onder haar leden. Hieruit blijkt dat een meerderheid van hen geweld ervaart tijdens het werk. Drie van de vier doktersassistenten voelt zich in die situatie gesteund door de werkgever.

 • Medicatiegerelateerde problemen blijven vaak onbesproken

  Problemen bij medicatie komen veel voor en kunnen leiden tot nodeloze ziekenhuisopnames. Nederlandse onderzoekers bekeken het soort en aantal medicatiegerelateerde problemen. Zij inventariseerden de problemen die tijdens het consult met een arts of apotheker werden benoemd en besproken, werden benoemd maar niet besproken, en geheel niet werden benoemd. Ongeveer 1 op de 20 medicatiegerelateerde problemen werd niet benoemd tijdens een consult, en ongeveer 1 op de 6 problemen die wel werd benoemd, werd verder niet besproken.

 • Risico’s inschatten bij acute pijn op de borst

  Huisartsen zien vaak patiënten met acute pijn op de borst. Bij ongeveer 5% is er sprake van een acuut coronair syndroom (ACS) en bij 2 tot 5% daarvan mist de huisarts de diagnose. Huisartsen zijn bang een ACS te missen en daarom erg voorzichtig bij patiënten met acute pijn op de borst. Beslissingsondersteunende systemen, met of zonder aanvullende diagnostische tests zoals troponine-POCT, zijn zeer gewenst maar bieden nog te weinig houvast. Dat blijkt uit een online enquête.

 • Online bekkenbodemtherapie bij stressincontinentie

  Incontinentie komt veel voor, maar vrouwen zoeken daarvoor vaak geen hulp. Online therapie kan misschien uitkomst bieden. Uit interviews met Nederlandse huisartsen blijkt echter dat zij gemengde gevoelens hebben over online bekkenbodemtherapie bij stressincontinentie als ‘stand alone’ behandeling. Zij verwelkomen het aanbod, maar twijfelen of persoonlijke begeleiding daarbij niet beter is en of de behandeling geschikt is voor bijvoorbeeld ouderen en minder gemotiveerde patiënten.

 • Dieetapps helpen bij diabetes en obesitas

  Uit een systematisch literatuuronderzoek blijkt dat gebruik van dieetapps bij patiënten met diabetes en/of obesitas zorgt voor gewichtsverlies, een smallere tailleomtrek en minder calorie-inname. Deze gezondheidseffecten traden op bij een gemiddelde follow-uptijd van zes maanden. Dieetapps hebben dus potentie op de korte termijn, maar het is de vraag of de effecten ook blijvend zijn.

 • Multivitaminepreparaten bevatten te weinig vitamine D

  De Gezondheidsraad beveelt vitamine D-suppletie aan voor alle kinderen jonger dan 4 jaar, en voor kinderen ouder dan 4 jaar met een getinte huid of die onvoldoende buiten komen. Een steekproef onder multivitaminepreparaten bij supermarkten en drogisterijen in het Verenigd Koninkrijk toont aan dat slechts 25 tot 30% van de preparaten voldoende vitamine D bevat om in de dagelijkse behoefte (ADH) te voorzien.

 • App/webtip Hartklepgame

  Deze ‘serious game’ is een idee van twee cardiologen: dr. Renee van den Brink (AMC) en dr. Janneke Wittekoek (Heart Life Klinieken). Doel is het verbeteren van kennis en vaardigheden op het gebied van cardiologisch onderzoek en auscultatie aan de hand van (twee) virtuele patiënten. Een heus consult wordt nagespeeld in een fraai vormgegeven 3D-spreekkamer met een patiënt. Sympathiek is dat je bij een behaalde tevredenheidsscore van 87% ook een accreditatiepunt krijgt.

 • Antibioticakuren duren vaak te lang

  Reduceren van onnodige of overmatige (langdurende) antibioticavoorschriften is een belangrijke pijler in de strijd tegen antibioticaresistentie. Brits observationeel onderzoek laat zien dat vooral bij luchtweg- en urineweginfecties antibioticakuren vaak langer worden voorgeschreven dan aanbevolen in de richtlijnen.

Wetenschap

 • Stoppen met roken op het werk

  Verhoogt een financiële beloning voor stopsucces de effectiviteit van een trainingsprogramma voor rokende werknemers om te stoppen met roken?

 • Geen eenduidigheid over CRP bij zieke kinderen in de huisartsenpraktijk

  Gebruik de CRP-sneltest voorlopig nog niet bij zieke kinderen in de huisartsenpraktijk. Onderzoeken laten geen eenduidige resultaten zien. Het gevaar bestaat dat aan de testuitslag meer waarde wordt toegekend dan aan andere belangrijke klinische verschijnselen. Op basis van de huidige literatuur lijken er situaties te zijn waarin de CRP-test bij strikt gebruik in een onderzoeksprotocol winst op kan leveren. Daar tegenover staan onderzoeken waar deze winst niet gevonden werd. Voor het gebruik in de Nederlandse huisartsenpraktijk is daarom nog onvoldoende duidelijk wanneer de test veilig kan worden toegepast en bijdraagt aan een betere besluitvorming.

 • Welk alternatief is veilig als de pil is uitverkocht?

  Het meest voorgeschreven type anticonceptiepil, Microgynon® ‘30’, was in het afgelopen najaar niet overal beschikbaar. Minister Bruins adviseerde om zolang het tekort duurde ‘even voor een andere pil te kiezen’. Dat was geen goede raad. Een ander type anticonceptiepil kan, ook bij kortdurend gebruik, een gevaarlijke bijwerking hebben: veneuze trombo-embolie.

 • Kritische en praktijkgerichte informatie over geneesmiddelen

  Sinds zijn studietijd is dr. Hein Janssens kritisch over geneesmiddelen en de rol van de farmaceutische industrie. Naast apotheekhoudend huisarts is hij sinds maart vorig jaar hoofdredacteur van Ge-Bu, voorheen Geneesmiddelenbulletin genaamd. Geïllustreerd met enkele voorbeelden die relevant zijn voor de praktijk, toont Janssens waarom Ge-Bu, ook in de huidige digitale vorm, nog steeds relevant is voor (huis)artsen. “Ge-Bu propageert rationeel voorschrijven van geneesmiddelen, met de focus op de dagelijkse praktijk.”

 • Over het nut van wilsverklaringen

  Wilsverklaringen hebben de naam nogal nutteloos te zijn, maar opvattingen over het eigen levenseinde blijken behoorlijk stabiel. Daarentegen kunnen mensen de implicaties van bepaalde behandelingen en situaties aan het eind van het leven niet altijd goed overzien. Het is belangrijk dat dokters tijd maken voor advance care planning. Een gesprek over de wilsverklaring kan dan een goede aanleiding zijn.

 • Microspirometrie verbetert de diagnostiek bij COPD

  Wanneer personen met een COPD-risicoprofel op het spreekuur komen vanwege luchtwegklachten,
  biedt het reguliere consult geen ruimte voor een lege artis uitgevoerde spirometrietest. Microspirometrie met behulp van een eenvoudige handspirometer kan dan wel een indruk geven van de aan- of afwezigheid van COPD.

 • Nazorg bij darmkanker en samenwerking met de tweede lijn

  Huisartsen en specialisten in Brielle organiseren nazorg in de eerste lijn voor patiënten die behandeld zijn voor kanker. Maandelijkse oncologiebijeenkomsten maken deel uit van het project.

Praktijk

 • Ecg-casus 'Aanvallen van hartkloppingen'

  De huisarts maakt het volgende ecg.

 • Kennistoets: Microspirometrie en COPD

  Toets uw kennis.

 • Ecg-casus 'Aanvallen van hartkloppingen' - Antwoord

  Frequentie & regelmaat | Tachycardie 120/min, regelmatig. As | Normaal. Microvoltages (maar positief QRS) in I, duidelijk positieve QRS-complexen in II, III en avF. Meest iso-elektrische afleiding is avL. De hartas wijst dus omlaag, een beetje naar links (verticale as; 75o ). Dit…

 • Een kaderhuisarts urogynaecologie in de eerste lijn

  Een Nederlandse huisarts ziet gemiddeld tien keer per week een patiënt met een gynaecologische klacht. Veel gynaecologische klachten kunnen in de eerste lijn worden behandeld, maar niet elke huisarts voelt zich bekwaam en daarom volgen er veel er doorverwijzingen naar de tweede lijn. In de Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken blijkt het aantal verwijzingen gedaald na de implementatie van een eerstelijns kaderspreekuur gynaecologie.

 • Ledderhosesyndroom of plantaire fibromatose

  Ledderhosesyndroom (plantaire fibromatose) is een bindweefselverdikking van de fascia plantaris. Dit leidt tot de vorming van langzaam groeiende noduli onder de voet. Patiënten met pijnklachten en/of zwellingen en/of knobbels onder de voet kunnen deze ziekte hebben. Pijnstilling en orthopedische zolen zijn de eerste stap in de behandeling, verwijzing naar een orthopeed voor een chirurgische behandeling is de tweede stap.

 • Cardiologische afwijkingen bij patiënten met lymeborreliose

  Een cardiologische afwijking kan een uniek symptoom zijn bij patiënten met lymeborreliose. In de meeste gevallen gaat het hierbij om een hooggradige atrioventriculaire blokkade, wat monitoring van het hartritme noodzakelijk maakt. Aandacht voor de diagnose lymecarditis is van belang, omdat het aantal patiënten dat jaarlijks lymeziekte oploopt in de afgelopen twintig jaar ruim verviervoudigd is.

Richtlijn

 • Context is (bijna) alles

  Context is belangrijk in de huisartsgeneeskunde. Daarom staat context centraal tijdens de komende NHG-Wetenschapsdag op vrijdag 21 juni in Nijmegen. Benieuwd wat u kunt verwachten? Lees hieronder enkele gedachten over het belang van context.

NHG Forum

 • Thuisarts.nl versterkt rol

  Met Thuisarts.nl nam het NHG in 2012 de regie over toegankelijke en onafhankelijke gezondheidsinformatie voor zorggebruikers in Nederland. Met meer dan 100.000 bezoekers per dag, vele prijzen en bewezen effectiviteit in het afvangen van korte en telefonische huisartsconsulten, is de website van grote waarde voor de zorg in Nederland.

 • Kijk op het vak [Column Rob Dijkstra]

  Met plezier lees ik de serie van Ellen de Visser in de Volkskrant over de patiënt die je kijk op het vak heeft veranderd. Ik durf te wedden dat u allemaal wel een voorbeeld kunt noemen.

 • Uitgelichte post HAweb Ledenforum: Cola in de spoedkit?

  Heleen Nesse-Sijtsema, waarnemend huisarts in Noord-Nederland, deelt een 'superleuk leermoment' op het HAweb Ledenforum: ‘Cola helpt als er eten vastzit in de slokdarm.'

 • ‘Persoonsgerichte classificatie’

  In deze rubriek portretteren we huisartsen die iets bijzonders doen. Simone Postma onderzoekt hoe huisartsen meer uit hun spreekuur kunnen halen met structureel meer aandacht voor het functioneren en de context van de patiënt. Op de NHG-Wetenschapsdag over dit onderwerp presenteert zij haar onderzoek en geeft zij een workshop.

 • The Making Of

  De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is aangepast aan de laatste Europese richtlijnen. De minder strakke aanbevelingen passen beter bij persoonsgerichte zorg.