Nieuws

Subklinische hypothyreoïdie en hart- en vaatziekten

Gepubliceerd
11 januari 2011

Een internationaal gezelschap van onderzoekers zette nog eens al het onderzoek op een rijtje waarin de relatie tussen subklinische hypothyreoïdie en hart- en vaatziekten werd onderzocht. Ze vonden 11 prospectieve cohortonderzoeken met in totaal ruim 55.000 patiënten. Van hen had 6% subklinische hypothyreoïdie. Het risico op hart- en vaatziekten was alleen significant verhoogd bij een kleine minderheid van de patiënten met TSH-spiegels boven de 10 mU/l (hazard ratio 1,89 (95%-BI 1,28-2,80)), en datzelfde gold voor het risico op cardiovasculair overlijden (hazard ratio 1,58 (95%-BI 1,10-2,27)). De overall mortaliteit verschilde echter niet tussen personen met of zonder subklinische hypothyreoïdie, ook niet bij de hoge TSH-spiegels. De conclusie moet dus zijn dat er op dit moment geen reden is om subklinische hypothyreoïdie te behandelen; ook niet vanwege de geringe relatie met hart- en vaatziekten. (Henk Schers)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen