Nieuws

Substitutie van zorg niet goedkoper

Gepubliceerd
28 juli 2023
Er zijn steeds meer initiatieven om tweedelijnszorg naar de eerste lijn te verplaatsen. Op patiëntniveau leidt dit tot een beter ervaren kwaliteit van leven, betere kwaliteit van zorg en minder individuele zorgkosten. Een recent kostenonderzoek laat zien dat substitutie van zorg echter ook leidt tot een toename van zorggebruik en kosten op populatieniveau.