Nieuws

‘Suïcide onder adolescenten’ wint H&W-Casuïstiekprijs 2016

Gepubliceerd
23 november 2016

Het artikel ‘Suïcide onder adolescenten’ won de H&W-Casuïstiekprijs 2016 voor beste klinische les van het afgelopen jaar. Tijdens het NHG-Congres in Leeuwarden op vrijdag 18 november 2016 reikte hoofdredacteur Ivo Smeele de prijs uit aan Rolieke Cents. Annemarie Los was medeauteur en haar klinische les ‘Niet westerse allochtonen met SOLK’ was ook genomineerd. Jan Gootjes was met de klinische les ‘AV-blok: wat doet de huisarts’ de derde genomineerde.

Belangrijke boodschap uit het artikel is dat huisartsen suïcide bespreekbaar maken wanneer zij denken dat er sprake is van een verhoogd risico. Goede kennis van risicofactoren zoals kwetsbaarheid en stressoren is daarbij onontbeerlijk.

Cents RAM, Los AM, Bindels PJE. Suïcide onder adolescenten. Huisarts Wet 2016;58(3):126-30.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen