Nieuws

Te weinig bewijs over pijnstilling bij kinderen met kanker

Gepubliceerd
4 oktober 2017

NSAID’s en opiaten staan centraal bij pijnbestrijding, ook bij kinderen met kanker. Er zijn echter alleen vergelijkende onderzoeken gedaan naar de effecten van deze pijnstillers bij volwassenen en niet bij kinderen met kanker. Dit kan onnodige terughoudendheid bij pijnbestrijding in de hand werken.

Kinderen met kanker worden primair behandeld door medisch specialisten, maar huisartsen krijgen wel vragen over pijnstilling. Net als bij veel andere pijnsoorten zijn NSAID’s en opiaten goede middelen als paracetamol onvoldoende werkt. Veel artsen zijn desondanks voorzichtig met het voorschrijven van deze middelen bij kinderen, waarschijnlijk door de beperkte ervaring en kennis over de (nadelige) effecten.

Recent verschenen twee Cochrane-reviews over het effect en de bijwerkingen van NSAID’s en opiaten bij kinderen met aan kanker gerelateerde pijn. Hiertoe verzamelden de auteurs alle onderzoeken waarin de pijnstillers werden vergeleken met placebo of een ander middel. De vergelijkende onderzoeken die beschikbaar waren, gingen allemaal over volwassenen, dit soort onderzoek bij kinderen is niet beschikbaar. Pijn bij kinderen met kanker komt echter veel voor en is vaak langdurig, alleen maakt het gebrek aan bewijs het moeilijk om duidelijke aanbevelingen te doen. Bovendien werkt het onnodige terughoudendheid bij pijnbestrijding in de hand. Formele trials bij kinderen zijn duur en hebben bij medicijnen die al lang op de markt zijn helaas een lage prioriteit. Toch moeten deze trials er komen, of op zijn minst goed observationeel (niet vergelijkend) onderzoek naar patiëntervaringen bij deze middelen.

Cooper TE, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for cancer-related pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012563. doi: 10.1002/14651858.

Wiffen PJ, et al. Opioids for cancer-related pain in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2017;7:CD012564.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen