Nieuws

Telefonische begeleiding door apotheker verbetert mogelijk therapietrouw

Gepubliceerd
22 november 2017

Om therapietrouw te verbeteren, wordt begeleiding door apothekers aanbevolen maar in de praktijk komt dat er niet altijd van. Telefonische begeleiding lijkt haalbaarder. Die begeleiding verbetert de therapietrouw bij gebruik van RAAS-remmers en mogelijk ook van statines en bisfosfonaten.

Kooij et al onderzochten in een RCT het effect van telefonische begeleiding bij uitgifte van een nieuw medicijn op de therapietrouw. Tweeëndertig apotheken gaven telefonische begeleiding bij het starten van antidepressiva en bisfosfonaten en 30 apotheken bij het starten van RAAS-remmers en statines. Volgens een vast gespreksprotocol bespraken zij telefonisch 7 tot 21 dagen na uitgifte van het medicijn onder andere barrières voor inname en bijwerkingen. De therapietrouw werd uitgedrukt in een percentage. Therapietrouw werd gedefinieerd als een percentage van ≥ 80%.

De onderzoekers includeerden 6731 patiënten (≥ 18 jaar) uit 53 apotheken. In de interventiegroepen belden zij 34% (n = 1054) van de patiënten en 18% (n = 545) niet: telefoonnummer onbekend (32%), patiënt onbereikbaar (31%), geen interesse (14%) of weigering deelname (7%). Van 48% (n = 1495) was om onbekende redenen niet geregistreerd of zij waren gebeld. De gesprekken duurden gemiddeld 8,3 minuten, met een voorbereidingstijd van 6,2 minuten. Na correctie voor leeftijd, geslacht, geneesmiddelengroep en statusscore was de therapietrouw overall significant hoger in de per-protocolanalyse (alleen met gebelde patiënten uit de interventiegroep), maar niet in de intention-to-treatanalyse (met alle onderzochte patiënten). Het positieve effect gold voor RAAS-remmers in beide analyses, voor statines en bisfosfonaten alleen in de per-protocolanalyse. De onderzoekers vonden geen verschil voor antidepressiva.

De auteurs concludeerden dat dit pragmatisch opgezette onderzoek aantoont dat telefonisch contact door de apotheker bij het starten van RAAS-remmers, en mogelijk ook bij statines en bisfosfonaten, de therapietrouw bevordert. In vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en kosteneffectiviteit vragen ook de grote aantallen patiënten die (mogelijk) niet zijn gebeld extra aandacht. 

Kooij MJ, et al. Telefonische startbegeleiding door apothekers verbetert de therapietrouw; een cluster-gerandomiseerde onderzoek. Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek 2017;2:a1655.

Reacties (2)

Annet Sollie (niet gecontroleerd) 14 december 2017

Wij hebben een recente reactie verwijderd.
Alle reacties die op de website worden geplaatst worden gemodereerd door de redactie.
De missie van H&W is het vertalen van wetenschap naar de praktijk. In hun bijdragen dienen auteurs dat als uitgangspunt te nemen. Tevens stellen wij eisen aan het taalgebruik. Dit dient passend te zijn bij een wetenschappelijk tijdschrift. Deze reactie voldeed daar niet aan. Daarom plaatsen wij deze reactie niet.
Redactie H&W

Adriaan Keij (niet gecontroleerd) 13 december 2017

En de volgende stap is...

For the first time, the Food and Drug Administration has approved a digital pill — a medication embedded with a sensor that can tell doctors whether, and when, patients take their medicine.

Verder lezen