Nieuws

Telefonische coaching bij stoppen met roken

Gepubliceerd
21 oktober 2019
Stoppen met roken is een kwestie van lange adem. (Aanvullende) telefonische coaching door een poh of via een telefonische zelfhulplijn kan daarbij helpen. Dat blijkt uit een recente cochranereview.
0 reacties

De auteurs selecteerden 104 trials die voor mei 2018 waren verschenen, met in totaal 111.653 deelnemers. In veruit de meeste onderzoeken (100 trials) ging het om telefonische coaching, waarbij de roker zelf het initiatief nam. In vier trials, die hier verder niet worden besproken, nam de coach of behandelaar het initiatief tot telefonisch contact. De auteurs maakten onderscheid tussen coaching door hulplijnen (wat veel voorkomt in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië) en coaching door behandelaars.

Bij de 65 onderzoeken (n = 41.233) waarbij rokers telefonisch contact hadden met een (bekende) behandelaar nam de slagingskans toe van 11% naar 14% (risk ratio (RR) 1,25; 95%-BI 1,15 tot 1,35). Daarbij ging het in 35 onderzoeken (n = 22.917) om een situatie die het meest lijkt op het werk van de poh. Telefonische hulp was in deze gevallen een toevoeging op een korte interventie door een zorgverlener. Het effect was hier wat groter (RR 1,35; 95%-BI 1,16 tot 1,57). Bij rokers in de 14 trials (n = 32.484) die een hulplijn belden, vergrootte telefonische coaching ook de kans dat zij stopten van 7% naar 10% (RR 1,38; 95%-BI 1,19 tot 1,61). Vanwege de grote heterogeniteit van de trials – verschillen in opzet, deelnemers en interventie – noemden de auteurs het bewijs matig. Een nadeel van de onderzoeken was de korte follow-up (maximaal een jaar).

Deze review laat zien dat (aanvullende) telefonische begeleiding bij stoppen met roken, zoals poh’s die vaak bieden, toegevoegde waarde heeft. Verder lijkt het zinvol om bij een stoppoging een zelfhulplijn te adviseren, zoals ook Thuisarts.nl doet.

Lees meer over het onderzoek Telephone counselling for smoking cessation

Literatuur

  • Matkin W, et al. Telephone counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2019002850.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen