Nieuws

Telefoon!

Gepubliceerd
1 december 2015
Hoe vaak gebeurt het niet dat tijdens het spreekuur de telefoon gaat? Hoogst vervelend, maar beïnvloedt zo’n interruptie ook het consult? De verassende uitkomst is dat patiënten de onderbreking over het algemeen minder storend vinden dan artsen en praktijkverpleegkundigen zelf. Het zijn dan ook met name de zorgverleners die zich realiseren dat een onderbreking kan leiden tot medische fouten.
Onderzoekers uit Singapore hebben focusgroepdiscussies gehouden met patiënten en praktijkmedewerkers over hoe zij een telefonische onderbreking van het consult ervaren. Patiënten ervoeren weinig hinder, met name als de zorgverlener zich verontschuldigde voordat hij opnam, hij zijn vaste lijn gebruikte en niet zijn mobiel en het gesprek zo kort mogelijk hield.
Artsen en andere praktijkmedewerkers die tijdens hun consult werden onderbroken, ervoeren dit vaak als storend maar vonden de onderbrekingen wel nuttig. Zij ervoeren dat de onderbrekingen de efficiëntie van hun consulten konden verminderen en maakten zich zorgen over de patiëntveiligheid.
De auteurs concluderen dat onderbrekingen zo kort mogelijk gehouden moeten worden. Ook moet de professional zich bewust zijn van de risico’s van een onderbreking, zoals verder werken in het verkeerde dossier. Verder adviseren zij om patiënten bewuster te maken van het risico van een onderbreking. Wellicht kunnen deze resultaten ons aan het denken zetten over ons eigen praktijkbeleid.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Koong AYL, et al. When the phone rings - factors influencing its impact on the experience of patients and healthcare workers during primary care consultation: a qualitative study. BMC Fam Pract 2015;16:114.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen