Alle nummers
Archief tijdschrift

2015, nummer 12

Jaargang
58

Nieuws

 • Telefoon!

  Hoe vaak gebeurt het niet dat tijdens het spreekuur de telefoon gaat? Hoogst vervelend, maar beïnvloedt zo’n interruptie ook het consult? De verassende uitkomst is dat patiënten de onderbreking over het algemeen minder storend vinden dan artsen en…

 • Ondansetron bij kinderen met acute gastro-enteritis

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • E-health werkt voor cardiovasculaire preventie

  Uit nieuw onderzoek blijkt dat vier sms’jes met leefstijladviezen per week het cholesterol, de bloeddruk en het gewicht meer doen dalen dan reguliere zorg. Leefstijlverandering speelt een grote rol bij cardiovasculair risicomanagement, maar tot op heden…

 • Patiënten zoeken luisterend oor bij POH-ggz

  In de meeste huisartsenpraktijken (83-91%) is tegenwoordig een praktijkondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheidszorg (POH-ggz) werkzaam. De POH-ggz ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van patiënten met (lichte) psychische, psychosociale of psychosomatische klachten…

 • Screenen soa tijdens plaatsing spiraaltje

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. J.A.H. Eekhof • Correspondentie: j.eekhof@nhg.org. Vraagstelling Vrouwen die de huisarts of gynaecoloog bezoeken voor het plaatsen van…

 • Zinvolle bijdrage casemanagers aan palliatieve zorg

  Zorg voor palliatieve patiënten is een uitdagende en vaak dankbare taak van de huisarts. Met gemiddeld 12 tot 13 sterfgevallen per huisarts per jaar kan de werkbelasting soms flink oplopen. Nederlands onderzoek laat zien dat inzet van casemanagement…

 • NSAID’s en maagprotectie

  Steeds vaker krijgen ouderen een maagbeschermer in combinatie met een NSAID voorgeschreven. Dat is van belang om maagbloedingen bij risicopatiënten te voorkomen. Het komt echter nog regelmatig voor dat dit vergeten wordt. Het wel of niet combineren van een…

 • Diagnose van vitamine-B12-tekort

  In hun commentaar ‘Diagnose van vitamine-B12-tekort’ rapporteren Franken et al. over de invloed van de uitslag van methylmalonzuurbepalingen (MMA-bepaling) bij vitamine-B12-spiegels tussen 100 en 200 pmol/L op de besluitvorming om al dan niet met vitamine B12 te suppleren. Zij stellen daarbij vast…

 • Zoekstrategieën van aios in de praktijk

  Huisartsen-in-opleiding hebben in de praktijk bij 1 op de 5 patiënten een klinische zoekvraag. Vaak gaan zij hier actief mee aan de slag om antwoorden te vinden. Recent onderzoek laat zien dat dit in de meeste gevallen lukt, vooral door het consulteren van de…

 • ‘Het is goed om alert te zijn op cognitieve problemen bij álle diabetespatiënten’

  Dit voorjaar promoveerde Paula Koekkoek op haar proefschrift Cognitive dysfunction in type 2 diabetes. Detection and treatment in primary care. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. …

 • Te weinig foto’s in Zorgatlas Dermatologie

  Doelgroep Deze zorgatlas lijkt bedoeld voor huisartsen, verpleegkundig specialisten en specialisten die hun uitleg over huidaandoeningen aan patiënten willen onderbouwen met afbeeldingen. Inhoud Het formaat is aangepast aan het doel, namelijk uitleg geven aan patiënten. Het boek is…

 • Diagnose ADHD: stigma of opluchting?

  De NHG-Standaard ADHD gaat over kinderen. Naar schatting heeft 50 tot 60% van de kinderen met de diagnose ADHD op volwassen leeftijd nog steeds hinderlijke klachten. Volwassenen met ADHD hebben een ander klachtenpatroon dan kinderen of adolescenten. Ze hebben vooral een…

 • Slaapapneu: iets om wakker van te liggen?

  Als kortdurende periodes van nachtelijke apnoe het slaapritme ontregelen, spreken we van een slaapverstorende ademhaling of slaapapneu. Als hierbij tevens klachten optreden van concentratiestoornissen of moeheid overdag, dan spreken we van een slaapapneusyndroom. Dit kan een…

 • Het aardse slijk

  Wanneer je mensen wilt aanzetten tot ander gedrag, kun je ze voorlichten, proberen over te halen of te trainen, maar je kunt ze natuurlijk ook proberen om te kopen. En dat werkt weleens. In een onlangs herziene Cochrane-review werd…

 • Psychofarmaca weinig zinvol bij SOLK

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context …

 • Stevig in het zadel

  Eind jaren zeventig namen we het SOAP-systeem over van de Britse collega’s. De A van assessment werd bij ons vervangen door de E van evaluatie. Vijfentwintig jaar geleden noteerde je een consult op de groene kaart S/ keelpijn; O/lichte roodheid, klieren; E/keelpijn; P/exp. Dat paste met een beetje…

 • Beperkt effect psychologische behandeling bij SOLK

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, Radboudumc Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl . Context Er…

Wetenschap

 • SOLK hoeft niet naar de psycholoog

  Patiënten met SOLK hoeven niet naar een psycholoog, ze kunnen gewoon worden behandeld en begeleid door de huisarts. Dat is mooi, want veel patiënten met SOLK willen helemaal niet naar een psycholoog. Ook het voorschrijven van medicijnen heeft weinig zin bij de behandeling van SOLK. Dat is de…

 • Stoornissen botmineraalhuishouding bij chronische nierschade

  De prevalentie van chronische nierschade is hoog, met name onder diabetespatiënten en patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. Patiënten met chronische nierschade hebben vaak een verstoorde…

 • Invloeden op de zorgconsumptie op de huisartsenpost

  Huisartsenpraktijken verschillen sterk in de mate waarin hun patiënten gebruikmaken van de huisartsenpost. Deze variatie in zorgconsumptie is deels te verklaren aan de hand van verschillen in populatiekenmerken,…

 • De huisartsopleider als positief rolmodel

  De huisartsopleider fungeert als rolmodel voor de aios. Opleiders die zich daarvan bewust zijn, tonen meer positief rolmodelgedrag. Een positief rolmodel verenigt kwaliteiten als persoon, arts en docent. Deze…

 • IKSOEP: past de SOEP nog bij deze tijd?

  Het gestructureerd vastleggen van patiëntcontacten in het huisartsinformatiesysteem (HIS) heeft ons veel gebracht. We behouden gemakkelijker het overzicht en ontdekken sneller een rode draad of dwarsverband in de medische levensloop van een patiënt door de duidelijke structuur en het clusteren…

 • IKSOEP? Laten we even roeren voor we gaan eten

  Collega Norg onderstreept het belang van het SOEP-systeem, maar geeft ook aan dat het hoog tijd is voor uitbreiding. Reden: de gezondheidszorg verandert en dit zorgt voor nieuwe informatie die niet in de SOEP-structuur past. Hij stelt voor om de SOEP-structuur uit te breiden met twee regels,…

Praktijk

 • Diagnostiek en behandeling van epilepsie

  Een goede aanvalsbeschrijving via een ooggetuige is essentieel voor het stellen van de diagnose epilepsie en is ook van belang voor de huisarts om tot een juiste verwijzing naar de neuroloog te komen. Bij…

 • Ondertussen in TPO 6

  In het decembernummer van de tiende jaargang aandacht voor de grote rol die praktijkondersteuners spelen bij insulinetherapie. Maar liefst 85% stelt zelf patiënten op insuline in. Minstens zo verrassend is het feit dat praktijkondersteuners daarbij vooral…

 • Cataractoperatie en het risico op ablatio retinae

  Een 57-jarige man, met in de voorgeschiedenis een herpes-zosterinfectie OS (1999), een cataractoperatie ODS (2011) en myopie (S-8) meldt zich op het spreekuur. Sinds een dag heeft hij momenten waarop hij met zijn rechteroog wazig ziet, maar dit herstelt steeds weer. Bij veel knipperen ziet…

 • Huidaandoeningen na terugkeer uit de tropen

  Huidziekten staan in de top-3 van meestvoorkomende ziekten bij reizigers die uit de (sub)tropen zijn teruggekeerd. De meestvoorkomende huidafwijkingen zijn larva migrans, insectenbeten, cutane…

 • Kennistoets: antwoorden

  1 a Molenaar RPG, Ponten SC. Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Huisarts Wet 2015;58(12):646-50. 2 b Molenaar RPG, Ponten SC. Diagnostiek en behandeling van epilepsie. Huisarts Wet 2015;58(12): 646-50. 3 c …

 • Kennistoets: vragen

  1. Mevrouw van Walsum, 34 jaar, komt op het spreekuur, omdat zij een wegraking heeft gehad. Zij beschrijft dat ze voorafgaand aan de wegraking heftig was geëmotioneerd, omdat haar kat was aangereden. De huisarts legt uit dat de emotie de ‘trigger’ was voor het optreden van de wegraking. Aan welke…

 • Geen bewijs of bewezen niet effectief?

  De serie Praktische epidemiologie laat zien dat er een wetenschappelijke onderbouwing bestaat voor veel handelingen die de huisarts in de dagelijkse praktijk intuïtief uitvoert. Aan de hand van een herkenbaar praktisch gegeven in de praktijk geven we kort aan hoe de wetenschap achter dit…