Nieuws

Thuis bloeddruk meten geeft betere resultaten

Gepubliceerd
29 november 2018
Patiënten die ondanks antihypertensiva een bloeddruk houden van > 140/90 zouden baat kunnen hebben bij medicatieadvies op basis van thuismetingen in plaats van metingen in de huisartsenpraktijk. Onderzoek laat tot nu toe echter wisselende resultaten zien. Een nieuw onderzoek uit de eerste lijn toont na een jaar een bloeddrukdaling van 4 tot 5 mmHg ten gunste van thuismetingen.
0 reacties

De onderzoekers selecteerden de deelnemers (n = 1003) van gemiddeld 67 jaar oud uit 142 huisartsenpraktijken in het Verenigd Koninkrijk. De deelnemers gebruikten antihypertensiva en hadden een bloeddruk > 140/90. De onderzoekers vergeleken drie groepen met elkaar: 1. thuismetingen; 2. thuismetingen met telemonitoring; en 3. standaardzorg met bloeddrukmetingen in de huisartsenpraktijk. Voor thuismetingen gold: twee metingen elke ochtend en avond, elke eerste week van de maand. Bij telemonitoring werden door een algoritme samenvattingsmaten berekend. Huisartsen gaven eens per maand hun advies. Na een jaar was het voor confounders gecorrigeerde verschil tussen de standaardgroep en thuismetingengroep -3,5 mmHg (95%-BI -5,8 tot -1,2) en tussen de standaardgroep en thuismetingengroep met telemonitoring -4,7 mmHg (95%-BI -7,0 tot -2,4).

Dit lijkt slechts een klein verschil, maar ook van een dergelijk klein verschil is bekend dat het op lange termijn een relevante risicoreductie kan geven (risicoreductie van 20% bij CVA en 10% bij coronaire hartziekten).

Let wel op dat u bij thuismetingen een lagere afkapwaarden aanhoudt: 135/85 mmHg en 150/85 mmHg boven de 80 jaar. Daarnaast moet voor het gebruik van de CVRM-risicotabel ongeveer 10 mmHg worden opgeteld bij de thuisgemeten bloeddruk.

Thuismetingen lijken superieur, maar de literatuur is hierover niet consistent. Afhankelijk van de kenmerken van de patiënt is het de vraag of de moeite van thuismetingen en het maandelijks opsturen van de data een eventuele bloeddrukdaling van 5 mmHg waard is. Beslis hierover waar mogelijk samen met de patiënt.

Literatuur

  • McManus RJ,et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet 2018;391: 949-59

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen