Nieuws

Bloeddrukmeting: beter automatisch dan met de hand

Gepubliceerd
8 juni 2011

Ook in de huisartsenpraktijk raakt de 24-uurs ambulante bloeddrukmeting steeds meer in zwang: de meting elimineert het ‘wittejaseffect’ en is een betere voorspeller van het risico op hart- en vaatziekten dan handmatige bloeddrukmeting. Een ambulante bloeddrukmeting is echter niet geschikt voor frequent monitoren van de bloeddruk. Canadese onderzoekers keken of een automatische bloeddrukmeting een goed alternatief zou kunnen zijn. Ze randomiseerden 67 huisartsenpraktijken met in totaal 555 patiënten met systolische hypertensie. In de interventiegroep bepaalden ze de bloeddruk als gemiddelde van 5 automatische metingen met intervallen van 2 minuten, waarbij de patiënt alleen werd gelaten in een aparte kamer. In de controlegroep werd de bloeddruk op de gebruikelijke wijze handmatig gemeten. Voor iedere patiënt was de referentiewaarde de gemiddelde bloeddruk tijdens waken zoals vastgesteld bij 24-uurs ambulante bloeddrukmeting. Voor de start van het onderzoek waren de gemiddelde handmatig gemeten bloeddrukken in beide groepen vergelijkbaar. Tijdens het onderzoek bleek de gemiddelde bloeddruk bij automatische meting 13,9/3,7 mmHg lager, maar ook in de controlegroep werd een lagere bloeddruk gemeten (-8,5/-1,6). Vergeleken met automatische meting, overschat een handmatige meting de bloeddruk dus met gemiddeld 5,4/2,1 mmHg. De automatische gemeten bloeddruk was echter nog wel hoger (2,3/3,3) dan de waarde bij 24-uurs bloeddrukmeting. Een automatische bloeddrukmeting in een aparte ruimte zonder toeziend oog geeft dus een betere schatting van de werkelijke bloeddruk dan een door de huisarts of praktijkondersteuner uitgevoerde bloeddrukmeting. Aangezien veel cardiovasculaire onderzoeken zich baseerden op conventionele bloeddrukmetingen, is het de vraag of bij automatische bloeddrukmeting de streefwaarden voor de bloeddruk niet moeten worden bijgesteld. (Wim Opstelten)

Literatuur

  • 1.Myers MG, et al. Conventional versus automated measurement of blood pressure in primary care patients with systolic hypertension: randomised parallel design controlled trial. BMJ 2011;342:d286.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen