Nieuws

Thuismedicatie gebruiken in het ziekenhuis

Gepubliceerd
17 juli 2018
Iedere huisarts kent de problematiek: medicatieveranderingen bij een patiënt die in het ziekenhuis was opgenomen. Het kan beter, zo blijkt uit een pilotonderzoek. Gebruik van de eigen thuismedicatie in het ziekenhuis levert minder verspilling op en leidt tot een grotere patiënttevredenheid. Een eyeopener.
1 reactie

In opdracht van het ministerie van VWS onderzochten Van Onzenoort et al. bij acht verpleegafdelingen, verdeeld over zeven Nederlandse ziekenhuizen, de effectiviteit van het doorgebruiken van de eigen thuismedicatie van patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis. De onderzoekers maten hoeveel verspilling het wel of niet doorgebruiken van medicatie opleverde en hielden enquêtes onder patiënten over de tevredenheid bij het gebruik van hun medicatie.

De verspilling van medicatie werd tweemaal een maand lang gemeten, voor en na de introductie van het doorgebruiken van thuismedicatie. Gebruik van thuismedicatie leidde minder verspilling (28,3%). In totaal werd er voor €14.954 aan geneesmiddelen per maand weggegooid tijdens de gebruikelijke werkwijze, tijdens de pilot was dit €10.728. De totale tijdsinvestering per patiënt veranderde niet, al verschoven de taken vaker van de arts/verpleegkundige naar de apothekersassistent/farmaceutisch medewerker.

Uit de enquêtes bleek dat 83% van de patiënten het prettig vond om de thuismedicatie in het ziekenhuis te blijven gebruiken. Van de patiënten denkt 76% dat dit leidt tot minder medicatiefouten en 35% is bang voor bijwerkingen van andere medicatie.

Een van de belemmeringen voor het invoeren van deze maatregel is dat de vergoedingen voor medicatie in de thuissituatie en in het ziekenhuis niet goed op elkaar aansluiten. Daarnaast moet het advies om thuismedicatie te blijven gebruiken nog worden geïmplementeerd in de ziekenhuizen. Het aloude advies bij een ziekenhuisopname ‘pak een tasje in, en neem uw eigen medicatie mee’ wordt hopelijk opnieuw actueel.

Literatuur

  • Van Onzenoort HAW, et al. Doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis. Rapport in opdracht van het ministerie van VWS. Nijmegen: Radboudumc, 2017.

Reacties (1)

Christien Robeerst 24 juli 2018

Een eyeopener, maar eigenlijk een inkopper.

Verder lezen