Nieuws

Tijdig starten met fysiotherapie bij lagerugpijn

Gepubliceerd
4 februari 2021
Tijdig starten met oefentherapie, dat wil zeggen na circa 6 weken klachten, heeft een positief effect bij patiënten met lagerugpijn. Zij ervaren op de korte termijn meer verbetering dan patiënten die de gebruikelijke zorg krijgen en de kans op behandelsucces is groter. Deze conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers op basis van een RCT bij 220 patiënten in de eerste lijn.
2 reacties

De patiënten hadden gemiddeld 36 dagen (SD 26 dagen) rugklachten toen ze naar de huisarts gingen. De gemiddelde leeftijd was 39 jaar (SD 11,2) en 49% was vrouw. De patiënten in de interventiegroep startten binnen 3 dagen na het bezoek aan de huisarts met een- tot tweemaal per week fysiotherapie met manuele therapie en (thuis)oefeningen gedurende 4 weken. De behandelaar was vrij om daarnaast ook medicatie en aanvullend onderzoek in te zetten. De primaire uitkomstmaat was patiëntgerapporteerde beperkingen op de Oswestry Disability Index (OSW) voor lagerugklachten (schaal 1-100; hoger is slechter). De follow-upduur was een jaar.

Vroege oefentherapie gaf 4 weken na de start van de fysiotherapie een klinisch significante verbetering (RR 8,2; 95%-BI -12,1 tot -4,3) op de OSW ten opzichte van de gebruikelijke zorg. Na 4, 6 en 12 maanden was dit verschil nog wel significant maar niet meer klinisch relevant. Na 1 jaar rapporteerde de oefentherapiegroep meer behandelsucces dan de groep die de gebruikelijke zorg kreeg: 45% versus 28% (RR 1,6; 95%%-BI 1,1 tot 2,4). Er waren geen verschillen in zorgkosten, andere behandelingen (zoals operatie of injecties) of gemiste werkdagen.

De NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn adviseert stepped care, waarbij fysiotherapie kan worden overwogen als patiënten circa 6 weken klachten hebben en de adviezen en opbouw van activiteiten onvoldoende effect hebben. Deze klachtenduur komt overeen met die van de patiënten in dit onderzoek, dat het advies van de NHG-Standaard verder onderbouwt.

Literatuur

  • Fritz JM, et al. Physical therapy referral from primary care for acute back pain with sciatica. A Randomized Controlled Trial. Ann Intern Med 2020 Oct 6. DOI: 10.7326/M20-4187 [epub ahead of print].

Reacties (2)

Herman Mees 10 februari 2021

De meerwaarde van fysiotherapie bij lage rugklachten is ook in mijn lange ervaring als huisarts uiterst dubieus. En kostbaar. ALS de patiënt al bij de huisarts komt, en niet meteen naar de vrij toegankelijke "fysio" gaat ("ik ga wel even langs mijn fysio, of nog erger, "mijn peut'), is het geven van advies, en (het voordoen van) oefeningen in het overgrote deel van de gevallen afdoende. Soms met een pilletje. Een oefentherapeut Mensendieck of Caesar kan in een enkel geval steun geven (oefendiscipline).
Überhaupt is die vrije toegankelijkheid fysiotherapie mij al vele jaren een veel te dure en meestal zinloze doorn in het oog.

Nico Terpstra 9 februari 2021

Ik zie de logica van een verwijzing specifiek naar een fysiotherapeut niet in bij rugklachten. Wat je wenst als arts is een oefentherapeut, maar een fysiotherapeut gooit er vaak allerlei kul als massage (zinloos), kinesiotape (lachwekkende onzin) en/of dry needling (zoals bekend is dat acupunctuur 2.0) tegenaan, terwijl pure oefentherapie zoals bv Mensendieck veel meer gefocust is. Misschien moet het woord fysiotherapeut in dit artikel tenminste veranderd worden in oefentherapeut?

Verder lezen