Praktijk

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Gepubliceerd
4 oktober 2012
Binnenkort verschijnt nummer 5 van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning met daarin onder meer aandacht voor beweegadviezen, stoppen met roken en polyfarmacie.

Online stoppen met roken

Eline Smit en haar collega’s deden onderzoek naar de invloed van de wervingsmethode op het bereik van een online advies-op-maatmethode voor stoppen met roken. De rokers die waren geworven door praktijkondersteuners waren meer gemotiveerd om te stoppen in vergelijking met deelnemers geworven via massamedia. Ook maakte deze groep meer gebruik van het programma, gebruikte het langer en rapporteerde meer stopgedrag. De verklaring hiervoor is dat de groep rokers die waren geworven door praktijkondersteuners bepaalde kenmerken bezitten, zoals een grotere motivatie. Deze kenmerken waren bekend door een voormeting. Verder bereikten de praktijkondersteuners relatief meer lager opgeleide rokers.

Feiten over beweging

Tinus Jongert is lector Innovatieve Beweegstimulering en schreef speciaal voor TPO een tweeluik over beweegadviezen op maat. In dit eerste deel aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van beweging, de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, hoeveel Nederlanders bewegen en wat de theorie is over gedragsverandering en bewegen.

Richtlijn Polyfarmacie

De multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie verscheen in mei 2012. Essentieel in de richtlijn is de periodieke systematische evaluatie van het geneesmiddelengebruik van een patiënt. De praktijkondersteuner kan hierin een belangrijke rol spelen door de juiste patiënten te selecteren voor medicatiebeoordeling en de medicatiebeoordeling uit te voeren, uiteraard in nauw overleg met de huisarts. Belangrijk is om bij ouderen vooral op maat te werken, dus wat werkt bij deze oudere?

Reukzin

Een artikel over de reukzin is een logisch vervolg op de smaakzin in de rubriek ‘Zintuigen’. Beide zintuigen werken namelijk intensief samen. Aukje van Beek beschrijft niet alleen de biologische aspecten van de reuk, maar ook de psychische, sociale en maatschappelijke functies.

Winderigheid

Iedereen laat winden, maar als er sprake is van overmatige gasvorming kan winderigheid leiden tot schaamte en zelfs tot mijden van sociale contacten. In deze aflevering van ‘Euvels’ staan onder meer leefstijltips die mensen met dit probleem mogelijk wat verlichting kunnen bieden.

En verder

Huisarts Nelien Hylkema en praktijkondersteuner Annemieke de Jong vertellen over de soms moeizame, maar uiteindelijk succesvolle weg naar de geaccrediteerde praktijk. ‘Buitenlands nieuws’ gaat ook over stoppen met roken: een Brits onderzoek naar het zwaarder worden en blijven. Columnist Bas Janssen legt ook nu weer links tussen zaken die zo op het oog niets met elkaar te maken hebben.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning verschijnt tweemaandelijks en kost € 72,95 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen