Nieuws

Tinnitus weinig onderzocht

Gepubliceerd
4 maart 2019
Tinnitus komt voor bij 10% van de mensen, geeft een hoge lijdensdruk en leidt soms zelfs tot suïcide. Toch zijn er weinig onderzoeken naar veelgebruikte behandelingen, zoals hoor- en maskeertoestellen. Vorig jaar verscheen er een Cochrane-review.
0 reacties

De Cochrane-review presenteert een samenvatting van de gerandomiseerde trials naar het effect van hoor- en/of maskeertoestellen bij volwassenen met tinnitus. Er waren acht trials beschikbaar, met in totaal 590 deelnemers. Zeven onderzoeken richtten zich op hoortoestellen, vier op combinatietoestellen en drie op maskeertoestellen. De onderzoeken waren niet duidelijk over het risico op bias en er was geen of nauwelijks sprake van blindering. Geen van de onderzoekers maakte een vergelijking tussen het effect van een hoortoestel of maskeertoestel en afwachtend beleid of het andere type hoortoestel. Het gebruik van beide apparaten leidde tot een afname van de ernst van de tinnitus, maar de kwaliteit van het bewijs (volgens GRADE) was laag. De onderzoeken meldden niets over bijwerkingen. Geen van de onderzoeken had somberheid of angst als eindpunt.

De onderzoeken tonen kortom niet aan dat het gebruik van een hoor- en/of maskeertoestel bij tinnitus zin heeft. De auteurs van de review concluderen dat er beter en meer onderzoek moet komen naar mogelijke behandelingen, ook naar psychologische interventies en uitkomsten. Gezien de ernst en frequentie van tinnitus lijkt deze dooddoener terecht.

Literatuur

  • Sereda M, Xia J, El Refaie A, Hall DA, Hoare DJ. Sound therapy (using amplification devices and/or sound generators) for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev 2018;12:CD013094.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen