Nieuws

Of toch maar geen griepprik?

Gepubliceerd
10 februari 2007

Al jaren wordt het syndroom van Guillain-Barré (GBS) gezien als een potentiële bijwerking van griepvaccinatie. Een Canadees onderzoek deed een charmante poging om hier meer duidelijkheid in te scheppen. Uitgangspunt waren alle opnames in verband met GBS in de provincie Ontario gedurende de periode 1992-2004. Binnen deze groep selecteerden de onderzoekers de patiënten van wie bekend was dat ze een vaccinatie ontvingen tot 10 maanden vóór hun opname. Vervolgens gingen ze per patiënt na of de opname kort (2-7 weken) of lang (20-43 weken) na vaccinatie plaatsvond. Opnames die in de tussenliggende periode of langer dan 43 weken na vaccinatie plaatsvonden, bleven voor de primaire analyse buiten beschouwing. Kunt u het nog volgen? De opname in verband met GBS bleek ongeveer 45% vaker in de periode kort na vaccinatie op te treden dan in de latere periode. Dit suggereert een oorzakelijke relatie. Natuurlijk is de absolute incidentie van GBS erg laag: naar schatting 1 op 100.000 op populatieniveau. Een risicoverhoging met 45% na een griepprik is dan ook geen reden is om ons zorgen te maken: het number needed to harm ligt in de orde van grootte van 220.000: zoveel mensen zouden gevaccineerd moeten worden om één extra GBS-opname te veroorzaken. Geen zorgen meer dus over deze bijwerking. (HvdW)

Literatuur

  • 1.Juurlink DN, et al, Arch Inter Med 2006;166:2217-21.

Reacties (1)

T.C. Nieboer (niet gecontroleerd) 17 november 2009

Betekent dit een blijvende contra-indicatie voor griepvaccinatie als iemand GB gehad heeft na griepvaccinatie?

Verder lezen