Praktijk

Transmuraal team tegen oxycodongebruik [Kennistoets]

Gepubliceerd
1 april 2022
Toets uw kennis.
0 reacties

1. In Arnhem werd het gebruik van kortwerkend oxycodon met 60% teruggedrongen door het voorschrijfbeleid in het ziekenhuis te reviseren en nascholingen/FTO in de eerste lijn te organiseren. Dat blijkt uit het artikel van Knuijver et al.1 Waar werd de reductie vooral behaald?

a. Bij huisartsen en snijdende specialisten

b. Bij snijdende en niet-snijdende specialisten

c. Bij verpleeghuisartsen en huisartsen

 

2. Tussen 2008 en 2017 verdubbelde het opioïdgebruik in Nederland. Het oxycodongebruik verviervoudigde zelfs. Aan welke categorie patiënten is de huisarts in deze periode vooral meer opioïden gaan voorschrijven?1

a. Aan oncologische patiënten

b. Aan patiënten met pijnklachten van het bewegingsapparaat

c. Aan postoperatieve patiënten

 

3. De sterke afname van kortwerkend oxycodon in dit onderzoek had als gevolg dat andere pijnstillers vaker werden voorgeschreven. Eén pijnstiller werd zowel in ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk veel vaker voorgeschreven. Welke?1

a. Morfine

b. Naproxen

c. Tramadol

 

4. Terughoudendheid met voorschrijven opioïden is geboden bij eerdere opioïdafhankelijkheid, bij verslavingen en bij psychiatrische comorbiditeit. Zijn vragenlijsten van nut om verhoogd risico op verslaving te voorspellen?2

a. Ja

b. Nee

 

5. Bij chronische pijn kan sensitisatie optreden van het pijnsysteem (nociceptieve pijn). De pijndrempel wordt dan lager en pijnprikkels worden versterkt waargenomen (hyperalgesie). Hoe werken opioïden op dit effect?2

a. Opioïden zwakken dit effect af

b. Opioïden versterken dit effect

 

6. De NHG-Standaard Pijn doet een aanbeveling over hoe sterkwerkende opioïden bij voorkeur moeten worden toegediend. Welke weg heeft de voorkeur?2

a. Oraal

b. Rectaal

c. Transdermaal

 

7. De heer Mol, 37 jaar, gaat stoppen met de MS Contin-tabletten die hij tweemaal daags gebruikt vanwege chronische rugpijn. Omdat hij het middel maandenlang heeft gebruikt, dient hij het langzaam af te bouwen. Welk afbouwadvies is correct?2

a. Verlaag elke week de dosering met 10-25%

b. Verlaag elke week de dosering met 25-40%

c. Verlaag elke twee weken de dosering met 10-25%

 

8. Hoe worden sterkwerkende opioïden afgebouwd na kortdurend gebruik (< 1 maand)?2

a. De dosering elke dag halveren

b. De dosering elke 2 dagen halveren

c. De dosering elke 2 weken halveren

De kennistoets is gemaakt door Henk Folkers, toetsredacteur. De toets is gebaseerd op onderstaande artikelen. Over vragen en antwoorden wordt niet gecorrespondeerd.

Antwoorden

1a, 2b, 3c, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b

Literatuur

  • 1.Knuijver TG, Pelser J, Van der Geest A, Terheggen MA. Transmuraal team tegen oxycodongebruik. Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1419-9.
  • 2.NHG-werkgroep Pijn. NHG-Standaard Pijn. https://richtlijnen.nhg.org/.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen