Praktijk

Tubereuze borsten

Gepubliceerd
30 maart 2015

Casus

Het betreft een 19-jarige vrouw, die sinds de start van haar pubertijd voortdurend onzeker over haar borsten is. Haar voorgeschiedenis vermeldt een hypothyreodie, waarvoor zij levothyroxine gebruikt. Vanaf de start van de groei van de mammae, waren haar borsten anders dan die van haar klasgenoten. De huisarts verwees haar op 16-jarige leeftijd naar de kinderarts, die de hypothyreodie vaststelde. Er werd geen oorzaak gevonden voor de ontwikkeling van de asymmetrische mammae. Na vele doktersbezoeken kwam de patiënte twee jaar na haar eerste verwijzing op onze polikliniek.
Bij het lichamelijk onderzoek zagen wij een gezonde slanke vrouw, met tubereuze borsten en met herniatie van klierweefsel in de areola [figuur 1]. Daarop vroegen we een chirurgische reconstructie aan bij de zorgverzekering, die op basis van de tubereuze mammae werd goedgekeurd. De patiënte onderging een chirurgische reconstructie van beide mammae. Het postoperatieve beloop was ongecompliceerd [figuur 2]. De patiënte is erg blij met het resultaat en haar onzekerheid over de mammae is verdwenen.

Beschouwing

De incidentie van tubereuze borsten is onbekend, waarschijnlijk omdat patiënten een milde vorm niet herkennen of daarvoor geen hulp zoeken. En als zij dat wel doen, wordt de relatief onbekende aandoening niet altijd herkend.1 Ook de naamgeving is niet eenduidig: tubereuze borst, tubulaire of buisvormige borst. Verder is de oorzaak onbekend en kan de aandoening enkel- of dubbelzijdig voorkomen.
Een tubereuze borst ontstaat aan het begin van de ontwikkeling van de mamma. Afhankelijk van de gradatie is de aandoening dan ook vroeg te herkennen. Pacifico et al. beschreven de klinische kenmerken, die sterk kunnen variëren, als volgt: 1) de borstvorm is ingesnoerd aan de basis van de areola door bindweefselstrengen; 2) herniatie van het borstweefsel in de areola door de bindweefselstreng, waardoor een areolaire prolaps van mammaparenchym bestaat; 3) hypoplasie van het mammaparenchym en 4) hogere positie van de inframammaire plooi ten opzichte van de andere mamma.1
Er is een aantal chirurgische behandelopties:
  • het klieven van beperkende strengen met name onder de areola, waardoor het overige parenchym kan worden herverdeeld;23
  • transpositie van mammaweefsel naar met name het onderontwikkelde onderkwadrant;23
  • gebruik van siliconen borstprotheses om een vullingsdefect op te vullen, de basis van de borst kan worden verbreed en de inframammair plooi kan worden verlaagd naar het niveau van de andere borst;24
  • gebruik van tissue expanders om de huid voorafgaand aan een reconstructie op te rekken, waarna in tweede instantie een borstprothese wordt geplaatst;25
  • transplantatie van vetweefsel door middel van lipofilling.6

 

Als de patiënte klachten ondervindt van asymmetrische mammae, verwijs dan laagdrempelig naar een plastisch chirurg. Er kan sprake zijn van een of twee tubereuze borst(en) bij een evidente asymmetrie of bij een abnormale borstvorm. Wacht met verwijzen tot het einde van de puberteit; dan zijn de mammae voldoende ontwikkeld om een diagnose te stellen. Bovendien komen de patiënten pas als volwassenen in aanmerking voor chirurgische correctie.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen