Nieuws

Tuchtklachten tegen huisartsen

Gepubliceerd
1 november 2012
De conclusies van Sander Gaal et al.1 - dat we moeten streven naar verbetering van de diagnostiek van potentieel ernstige aandoeningen in de eerste lijn - kan ik onderschrijven. Een belangrijk hulpmiddel in dezen is een veelal miskend alarmsignaal, namelijk het tweede consult binnen 24 uur,2 zonder dat de hulpverlener dat verwachtte. Een tweede verzoek om een huisvisite voordat het eerste verzoek is gehonoreerd, kan hier ook onder worden geschaard. Het screenen van de boeken van Heineman en Hubben3 en van Van Leusden et al.4 op deze alarmsignalen levert het volgende op.
In de periode 1982-1993 waren er 213 uitspraken van het Medisch Tuchtcollege met een maatregel, waarbij een calamiteit met een medisch aspect de oorzaak was (de andere twee aspecten zijn patiëntrechtelijke en organisatorische). Bij 118 van deze 213 uitspraken blijkt dat bovenstaand alarmsignaal niet of onvoldoende werd herkend. In de periode 1997-2007 waren er 200 uitspraken met een medisch aspect, waarbij in 81 gevallen dit alarmbelletje niet ging rinkelen.
Alex Roose
huisarts te Curaçao

Literatuur

  • 1.Gaal S, Hartman C, Verstappen, Giesen P, Van Weel C, Wensing M. Tuchtklachten tegen huisartsen. Huisarts Wet 2012;55:242-5.
  • 2.Roose AC. INR en Hb bepalen bij fors trauma. Medisch Contact 2008;63:918.
  • 3.Heineman MEF, Hubben JH. De huisarts in de medische tuchtrechtspraak 1982-1993. Lelystad: Koninklijke Vermande, 1995.
  • 4.Van Leusden MB, Jongerius P, Hubben JH. Huisarts en tuchtrecht 1997-2007. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2008.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.