Nieuws

Tweemaal daags amoxicilline volstaat

Gepubliceerd
10 maart 2014

‘Amoxicilline susp forte 3 dd 2 ml’: het zit makkelijk in de pen bij consult van een peuter met flinke oorontsteking. Voor ouders is een driemaal daags doseringsregime echter een hoop gedoe, met name als het kind opknapt en weer naar het kinderdagverblijf kan. Eén gift op de crèche betekent dat het medicijnflesje mee moet, en een in drievoud door beide ouders ondertekend formulier. Wat blijkt: tweemaal daags toedienen is even goed.

Dat blijkt uit een recente Cochrane review die een meta-analyse beschrijft van de effectiviteit van verschillende doseringsschema’s van amoxicilline en amoxicilline/clavulaanzuur bij kinderen < 12 jaar met een otitis media acuta (OMA). Vijf gerandomiseerde onderzoeken onder in totaal 1601 kinderen met een OMA werden geïncludeerd, waarbij vier studies (1508 kinderen) een 2 dd- met een 3 dd-schema vergeleken. Eén kleiner onderzoek vergeleek een 1 dd-schema met een 3 dd-schema. De meeste onderzoeken waren enkel geblindeerd, waarbij de onderzoekers niet wisten welk doseringsschema de kinderen kregen.

De verschillende doseringsschema’s bleken even effectief en ook bijwerkingen kwamen even vaak voor. Deze uitkomsten verschilden niet tussen de onderzoeken die amoxicilline dan wel amoxicilline/clavulaanzuur bestudeerden. De auteurs concluderen dat een 2 dd- , mogelijk zelfs een 1 dd-schema, even goed is als een 3 dd-schema. De evidence voor het 1 dd-schema is met 1 geïncludeerd onderzoek echter maar dun.

Driemaal daags amoxicilline bij een OMA berust dus op gewoonte: tweemaal daags doseren is even goed. Volgens het kinderformularium kan de orale dagdosering amoxicilline inderdaad over twee tot vier doses verdeeld worden. Goed om te weten als u aanstaande vrijdagavond op de post besluit die peuter met een flinke OMA antibiotisch te behandelen!

Thanaviratananich S, et al. Once or twice daily versus three times daily amoxicillin with or without clavulanate for the treatment of acute otitis media. Cochrane database Syst Rev 2013;12;CD004975.

Foto: Image Point Fr/Shutterstock

Reacties (1)

Hanno Maliepaard (niet gecontroleerd) 1 april 2014

Wellicht wel handig om deze wijziging even te bespreken met de apothekers van dienst, zodat zij hun medewerkers ook op de hoogte kunnen brengen van deze wijziging.

Verder lezen