NHG Forum

Uitgelichte post HAweb Ledenforum: Manifest spoedzorg West-Friesland

Gepubliceerd
7 december 2018
De huisartsenpost moet weer meer spoed uitstralen, stelt praktijkhoudend huisarts Daniëlle van Oostendorp op het HAweb Ledenforum.
0 reacties

Daniëlle van Oostendorp, praktijkhoudend huisarts in het dorpje Ursem in West Friesland: ‘Al jaren merkte ik op onze HAP dat de drukte toenam, omdat we patiënten zagen die niet tijdens ANW gezien hoeven te worden. Het Nederlandse triagesysteem is heel defensief: een patiënt met pijnscore 8 moet gezien worden, maakt niet uit of het over een teen of een buik gaat.’

Van Oostendorp vervolgt: ‘Een paar weken voor ons manifest hebben collega-praktijkhouders de noodklok geluid: door de steeds drukker wordende dagpraktijk en de zware ANW-diensten dreigden ze om te vallen. Op een avond heb ik toen alles wat ik al die jaren tegenkwam uitgeschreven, op onze HAweb-groep gezet en uiteindelijk als manifest op het Ledenforum. Wat een reacties kwamen er na plaatsing op HAweb! De huisartsenpost moet weer meer spoed uitstralen: “U belt met de huisartsenSPOEDpost” in plaats van “met de huisartsenpost”. Een ongeruste patiënt mag altijd bellen, maar zal moeten accepteren dat de klacht vaak niet, of niet direct door een huisarts gezien hoeft te worden.’

De teksten zijn bewerkt; zie HAweb Ledenforum voor de volledige teksten.

Huisarts in Assendelft: Een helder manifest! Goed uitgangspunt om de werkwijze op de HAP langs te leggen en aan te passen. Als de triagisten elke U3 of U4 met de regiearts kunnen bespreken, kunnen veel wondjes, zere vingers en ander klein leed teruggeleid worden naar de eigen huisarts.

Huisarts in Almelo: Dit is helemaal hoe velen in Almelo er ook over denken. Lukt alleen niet om dit te realiseren. Middels een publiekscampagne zeggen we wel waar we voor zijn, totdat men belt dan is het weer: kom maar even, ik heb wel een plekje.

Huisarts in Alkmaar: Zolang de scheiding van huisartsen als praktijkhouder en waarnemer in stand blijft, zijn beide groepen niet in staat iets op te lossen. Zolang HAP-werk niet telt voor herregistratie, hebben alle huisartsen last van structurele onderwaardering die elke 5 jaar tot forse stress leidt. En wanneer de HAP alleen voor spoed werkt, vergroot dat voor zowel patiënten als medewerkers de nachtstress.

Huisarts in Eindhoven: Ook in de regio Zuidoost-Brabant knelt de schoen aan vele zijden. Ik denk dat het probleem dieper ligt: zijn we als huisartsen nog wel zo goed regionaal georganiseerd dat we invloed kunnen uitoefenen op de ketenpartners en stakeholders in de (spoed)zorg?

Wanneer meteen naar de dokter? Thuisarts.nl wordt aangepast

Het NHG is bezig om Thuisarts.nl aan te passen om de patiënten concretere adviezen te kunnen geven en de patiëntenstroom te helpen kanaliseren.

  • Het kopje ‘Wanneer naar de dokter?’ verplaatsen we bij veelvoorkomende klachten naar boven.

  • Bovendien komt er een kopje ‘Wanneer meteen naar de dokter?’ zodat de patiënt weet of zijn probleem wel of niet acuut is. Dit moet de toestroom van niet-urgente patiënten naar de ANW-zorg helpen beperken.

Zie ook de column van NHG-bestuursvoorzitter Rob Dijkstra, juli 2018.

Huisarts & Wetenschap

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen