Nieuws

Uitsluiten van een myocardinfarct buiten het ziekenhuis

Gepubliceerd
21 juni 2018
Dossier
De aangepaste HEART-score kan ook buiten het ziekenhuis veilig een myocardinfarct uitsluiten bij patiënten met pijn op de borst zonder ST-elevatie. De HEART-score, die tot nu toe alleen wordt gebruikt op de spoedeisende hulp, is uitgebreid met een hoogsensitieve-troponine-T-meting (hs-cTnT). Deze is echter nog niet beschikbaar voor de huisartsenpraktijk.
0 reacties

In de FamouS Triage Trial beoordeelden onderzoekers aan de hand van de aangepaste HEART-score 1127 patiënten die 112 belden vanwege pijn op de borst. De originele HEART-score is gebaseerd op voorgeschiedenis, ECG, leeftijd, cardiovasculaire risicofactoren en de cardiale troponine-T-waarde. Voor de aangepaste HEART-score werd tijdens de ambulancerit intraveneus bloed afgenomen om in het ziekenhuis de hs-cTnT te bepalen. De HEART-score geeft een risico-inschatting op het plaatsvinden van een ernstig cardiaal incident (MACE) binnen 30 dagen. In dit onderzoek had geen van de patiënten met een lage HEART-score (0 tot 3 punten) een MACE doorgemaakt en in de lage-HEART-scoregroep had 98,9% een hs-cTnT van < 0,014. In de midden-HEART-scoregroep (4 tot 6 punten) en de hoogrisico-HEART-scoregroep (7 tot 10 punten) hadden respectievelijk 17,6% en 51,7% in de 30 dagen na evaluatie een MACE doorgemaakt. De hs-cTnT-waarde was in deze groepen significant vaker verhoogd (> 0,014).

De onderzoekers concluderen dat met de aangepaste HEART-score ook buiten het ziekenhuis mogelijk is om veilig een myocardinfarct uit te sluiten in de laagrisicogroep. Op dit moment is het nog niet mogelijk een hs-cTnT-bepaling buiten het ziekenhuis uit te voeren. Een volgend onderzoek van de FamouS Triage Trial betreft de mogelijkheid van het uitvoeren van de bepaling in de ambulance. Wanneer het mogelijk wordt om deze bepaling ook in de huisartsenpraktijk uit te voeren, zal dat bij patiënten met pijn op de borst zorgen voor minder doorverwijzingen, lagere zorgkosten en minder onnodige angst.

Lees het volledige onderzoek hier.

Literatuur

  • Ishak M, et al. Fast assessment and management of chest pain patients without ST-elevation in the pre-hospital gateway (FamouS Triage): ruling out a myocardial infarction at home with the modified HEART score. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care Online published on 13 January 2017.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen