Nieuws

Ultiem boek over palliatieve zorg

Gepubliceerd
2 november 2017
Dossier
Dit boek is geschreven door en voor huisartsen en beschrijft de laatste inzichten in de palliatieve zorg, toegespitst op de eerste lijn. De auteurs baseren zich op richtlijnen van het IKNL en het NHG. Het boek bestaat uit zeven delen die elk een aantal samenhangende onderwerpen behandelen. Het bevat algemene hoofdstukken die ingaan op voorwaarden voor goede zorg en ziekteoverstijgende aspecten in de laatste levensfase, zoals de aanwezigheid van een ICD of pacemaker, palliatieve sedatie, euthanasie en de wens te stoppen met eten en drinken. Daarnaast behandelen de auteurs specifieke aandachtspunten bij verschillende aandoeningen, waarbij uiteraard kanker, COPD, terminaal hartfalen en ALS aan bod komen. Er is ook expliciet aandacht voor bijzondere patiëntengroepen bij wie palliatieve zorg een extra uitdaging kan zijn, zoals zieken met een verstandelijke beperking, psychische aandoening of met een migratieachtergrond. Een relatief groot deel van het boek is toegespitst op symptomen die kunnen voorkomen in de palliatieve fase. De auteurs bespreken in 29 hoofdstukken hinderlijke symptomen als hik, lymfeoedeem, ileus, dreigende dwarslaesie, diarree, depressie, maligne ulcera en ascites. Zij hanteren daarbij steeds een systematische aanpak en hebben aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van de eerstelijnssetting. Bij het boek hoort een digitale versie met stappenplannen en protocollen die u op smartphone of tablet kunt installeren.
Dit naslagwerk vormt een uitgebreid en praktisch overzicht van palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk. Uiteraard waren er al (digitale) richtlijnen en apps beschikbaar die de huisarts kan gebruiken bij specifieke zorgvragen in de laatste levensfase. Dit boek is echter grotendeels geschreven door kaderhuisartsen palliatieve zorg en biedt daardoor een extra vertaalslag naar de eerste lijn. In één en hetzelfde boek kunt u nazoeken wat u in de thuissituatie kunt doen om dyspneu te bestrijden, welke aandachtspunten er zijn bij een terminale patiënt met een verstandelijke beperking en hoe u een ICD uit kunt zetten. Een aanrader voor iedere praktiserende huisarts.
Linda Bröker

Waardering: • • • • •

zeer matig •
matig • •
redelijk • • •
goed • • • •
uitstekend • • • • •

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen