Nieuws

Uroflowmetrie en bladderscan in de eerste lijn?

Date
20 augustus 2021
In het licht van kostenbesparing in de zorg, en de daarmee samenhangende verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn, lijkt het wenselijk dat de huisarts zelf een uroflowmetrie en bladderscan kan uitvoeren. Bij patiënten met een eerste presentatie van lower urinary tract symptoms (LUTS) hebben deze metingen echter geen invloed op het aantal verwijzingen naar de uroloog. Dat blijkt uit een recent uitgevoerd clustergerandomiseerd onderzoek.