NHG Forum

Uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg

Gepubliceerd
2 maart 2020
Veel mensen hebben de wens om thuis te kunnen sterven. Vanuit zijn rol als vast en vertrouwd aanspreekpunt in de – vaak – multidisciplinaire zorg heeft de huisarts een belangrijke rol in de (terminaal-)palliatieve zorg.
0 reacties
Veer
© Andraz Lazic - Unsplash

Een werkgroep met vertegenwoordigers van NHG, LHV, InEen en de kaderhuisartsen palliatieve zorg ontwikkelde een conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg. De basis van deze visie zijn de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 en de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg 2019. Het is tevens een actualisatie van het NHG-Standpunt Huisarts en palliatieve zorg uit 2009. De visie geeft een inhoudelijk kader voor de ontwikkeling van palliatieve zorg in de context van de huidige en toekomstige (eerstelijns) gezondheidszorg en doet aanbevelingen voor de praktijk.

We zijn erg benieuwd naar uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg. We hechten aan een breed draagvlak voor deze visie en hopen dat het in brede kring wordt besproken en becommentarieerd. De werkgroep bespreekt het ontvangen commentaar en neemt het mee in een herbeoordeling van de visie. U vindt de conceptvisie in het nieuwsbericht op NHG.org. U kunt tot 15 maart 2020 reageren.

➤ Ga naar NHG.org voor de conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen