NHG forum

Uw mening over de conceptvisie Palliatieve zorg in de huisartsenzorg

Date
2 maart 2020
Veel mensen hebben de wens om thuis te kunnen sterven. Vanuit zijn rol als vast en vertrouwd aanspreekpunt in de – vaak – multidisciplinaire zorg heeft de huisarts een belangrijke rol in de (terminaal-)palliatieve zorg.