Nieuws

Vaccineren tegen baarmoederhalskanker helpt

Gepubliceerd
11 november 2011
De Australische vaccinatiecampagne om vrouwen tussen 12 en 26 jaar het vaccin Gardasil® te geven, leidt tot een afname van de ernstigere voorstadia van baarmoederhalskanker onder meisjes jonger dan 18 jaar. Al binnen 3 jaar na de start van de campagne komt dit resultaat naar boven.
Bij 78% van de patiënten met (voorstadia van) baarmoederhalskanker is sprake van een persisterende HPV-infectie van het type 16 en 18, bij 50% van een hooggradige vorm en bij 25% van een laaggradige vorm. Om een HPV-besmetting te voorkomen en daarmee de incidentie van baarmoederhalskanker te verminderen, wordt in 28 landen een HPV-vaccin aangeboden in een nationaal vaccinatieprogramma, sinds kort ook in Nederland.
In een Australisch onderzoek werden tussen 2007 en 2009 alle vrouwen tussen de 12 en 26 jaar gevaccineerd tegen het type 16 en 18 HPV. Binnen drie jaar na de vaccinatie nam de incidentie van hooggradige baarmoederhalspathologie (CIN 2 of ernstiger) af met 0,38% (95%-BI 0,16-0,61) bij meisjes jonger dan 18 jaar. Bij dit leeftijdscohort is ook het snelst effect te verwachten, omdat het vaccin het effectiefste is indien toegediend voordat men seksueel actief wordt. Het vaccin beschermt immers tegen het seksueel overdragen van het HPV-virus en heeft geen effect bij een al bestaande infectie. Deze afname was significant groter dan de lineaire trend in afname van de incidentie vóór het vaccinatieprogramma.
Het is voor het eerst dat in een onderzoek het effect van een landelijke vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker is aangetoond. In de andere leeftijdsgroepen en voor de laaggradige voorstadia van baarmoederhalskanker werd na drie jaar (nog) geen significante afname gezien. Aanvullend onderzoek is nodig om onomstotelijk vast te stellen dat dit effect uitsluitend aan vaccinatie is toe te schrijven. (Doreth Teunissen)

Literatuur

  • 1.Brotherton JML, et al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. The Lancet 2011;377:2085-92.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen