Nieuws

Van alle tijden…

Gepubliceerd
10 juni 2001

Klagen over te hoge werkdruk, eisende patiënten en onvoldoende honorering, het is niet slechts een verschijnsel van de laatste jaren. In een artikel in de Tijd-Maasbode van zaterdag 9 september 1964 doet een huisarts namens ‘meer dan de helft van zijn collega's zijn beklag: ‘wij huisartsen behoren tot de laatste slaven van de geschiedenis’. 1 De litanie: doorwerken met een forse angina, want geen vervanging; patiënten die op zondag even proberen een verwijzing te regelen; onvoldoende geld voor het aanstellen van een assistente. En dan komt het: ‘de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid […] en de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen […], hebben een commissie ingesteld, welke de opdracht heeft gekregen een studie te maken over de huidige en in de toekomst te verwachten taak van de huisarts. […] van advies dienen over eventuele organisatorische en andere voorzieningen […] en over eventuele voorzieningen op het gebied van opleiding en nascholing van huisartsen.’Waar is het toen misgegaan? Of zijn klagende huisartsen ‘gewoon’ van alle tijden? (HH)

Literatuur

  • 1.De Tijd-Maasbode 19 september 1964. Henk Suer ‘Ik kan het niet meer aan. Klachten van een huisarts’

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen