NHG Forum

Van gedoe naar beleid en beheer

Gepubliceerd
7 september 2018
Gedoe, daar kunnen ze u bij helpen, de kaderhuisartsen Beleid & Beheer (B&B). Overvolle spreekuren, ziekteverzuim onder uw personeel, projecten die u maar niet gehonoreerd krijgt, de AVG, ICT-keuzes. Kaderhuisartsen B&B zetten er graag samen met u hun tanden in.
0 reacties
BOHAG
© Joke van Vrouwerff

De kaderhuisartsen Beleid & Beheer (B&B) helpen collega-huisartsen met een projectplan doorlichten, kijken mee met uw bedrijfsplan, en denken mee bij organisatorische vragen. Structureren en verhelderen is vaak wat zij doen. Pascale Hendriks, voorzitter van de expertgroep: ‘In 2009 startte de eerste NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer, met als aanzet de nota Kwaliteit op Koers, die de hoofdlijnen voor kwaliteitsbeleid beschreef. De nota signaleerde een behoefte aan kaderhuisartsen, en de noodzaak van ketenzorg, van substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Dit betekende herziening van onze taak als huisarts en onze praktijkvoering.’

En er is steeds meer op huisartsen afgekomen, aldus Hendriks: ‘In 2012 kwam de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 uit; praktijkondersteuners en ketenzorgprojecten waren een alledaagse realiteit geworden. Alles werd groter: praktijken, zorggroepen. Dan moet je goed gaan organiseren. Als praktijken samengaan, hoe maak je er dan een goed team van, met alle assistenten en praktijkondersteuners erbij? We zien ook veel overbelasting. Moet je dan je praktijk verkleinen, of organisatorisch iets aanpassen? Als een kaderhuisarts dat proces begeleidt, kun je meer aan met zijn allen en heb je meer tijd voor je kerntaken.’

Over de hoofden heen

Hendriks: ‘Het zijn boeiende discussies, al tijdens onze opleiding, daarna met landelijke organisaties en op de jaarlijkse scholingsdagen. Tegenwoordig zitten wij kaderhuisartsen overal in besturen: huisartsenposten, regionaal, landelijk. Wij helpen huisartsen om zelf het heft in handen te nemen als er regionaal of lokaal beslissingen worden genomen. Neem nou geld binnenhalen voor een mooi project. Dan is het slim om van tevoren een strategie te bedenken. Soms is het handiger om het lokaal aan te vragen, soms per regio.

‘Praktijk verkleinen, of organisatorisch iets aanpassen?’

Huisartsen hebben vaak het gevoel dat de ICT-veranderingen ze worden opgelegd. De kaderhuisarts kan een effectieve structuur bedenken en zorgt dat de beslissingen niet over de hoofden van huisartsen heen genomen worden.’ Ging in 2013 de eerste NHG-Kaderopleiding Beleid & Beheer van start, in 2015 richtten de ‘B&B’-kaderhuisartsen hun expertgroep op, de Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep (BOHAG), waarvan alle kaderhuisartsen Beleid & Beheer lid kunnen worden. Hendriks vindt dat de kaderopleiding nog veel te onbekend is: ‘Het lijkt vaag wat we doen, want het is zo breed. Voor specifieke taken kun je een erkend kwaliteitsconsulent inschakelen, maar voor grootschaliger klussen en een regionale visie zijn wij speciaal opgeleid. Het is jammer dat huisartsen niet weten hoe leuk de opleiding tot kaderhuisarts Beleid & Beheer is. Overigens willen we graag dat ook huisartsen die niet de kaderopleiding B&B hebben gedaan, zich bij expertgroep BOHAG aansluiten, bijvoorbeeld huisartsen met een andere managementopleiding. Dat kan als je je laat toetsen en registreren bij het CHBB, het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden. Ook zorgmanagers met onze B&B-opleiding die geen huisarts zijn, kunnen zich aansluiten bij de expertgroep. Als BOHAG zorgen we voor kennis, analyse en begeleiding voor individuele huisartsen, maar ook voor zorggroepen, regionale samenwerkingsverbanden en huisartsgeneeskundig relevante opleidingen.’

Bestuur van de expertgroep Beleid en Organisatie Huisartsen Advies Groep (BOHAG)

Lian van Gurp, Eddy Reijnders, Marlies Prakke-van den Berg, Gré van Gelderen en Pascale Hendriks. Niet op de foto: Brenda van der Meer

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen