Nieuws

Van uitstel komt afstel

Gepubliceerd
5 januari 2016

Onnodig antibioticagebruik bij luchtweginfecties kan verder afnemen als artsen patiënten vragen om het innemen van de antibiotica nog even uit te stellen om te kijken of de klachten spontaan verbeteren. Dit kan zonder grote gevolgen voor het klinisch beloop van de infectie en de tevredenheid van de patiënten.

Voor het onderzoek werden 400 patiënten (65% met een ongecompliceerde bovensteluchtweginfectie en 36% met een ongecompliceerde lageluchtweginfectie) gerandomiseerd in 4 groepen. In de eerste groep kregen patiënten een recept mee en werden ze geadviseerd met de antibiotica te starten als de klachten de daaropvolgende dagen toenamen. De tweede groep werd geadviseerd om na 3 dagen terug te komen voor een antibioticum als de klachten niet verbeterden, de derde groep startte gelijk met antibiotica en de vierde groep ging zonder antibioticumrecept naar huis. Alle patiënten hadden minimaal 1 dag en gemiddeld 3 dagen luchtwegklachten die volgens de arts antibioticagebruik rechtvaardigden. Van de patiënten die het advies kregen om het enkele dagen aan te zien startte 33% met een antibioticum. Van de patiënten die bij toename van de klachten een recept op de praktijk moesten ophalen, gebruikte 23% een antibioticum. Van hen die bij het eerste consult geen antibioticum kregen, bleek 12% later toch een antibioticum gekregen te hebben. Van de patiënten die direct een recept mee naar huis kregen, slikte 91% ook daadwerkelijk het antibioticum. Het algemeen welbevinden was in alle groepen gelijk ondanks het feit dat er statistisch significante verschillen waren wat betreft een aantal symptomen in het voordeel van de groepen die meer antibiotica gebruikten. In alle vier de groepen was de tevredenheid over de behandeling gelijk.

Uit dit onderzoek blijkt dat het antibioticagebruik bij patiënten met luchtweginfecties aanzienlijk teruggebracht kan worden. Uiteraard moeten patiënten goed voorgelicht worden over de oorzaak en het natuurlijk beloop van een luchtweginfectie en over de beperkte waarde van antibiotica. Het is voor patiënten en artsen een hele geruststelling dat het later innemen van antibiotica weinig nadelige gevolgen heeft, positief gewaardeerd wordt en vaak zelfs leidt tot afstel van inname. 

Mariam de la Poza Abad, et al. Prescription strategies in acute uncomplicated respiratory infections. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med. Published online December 21, 2015. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7088

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen