Nieuws

Veiligheid stoppen-met-rokenmedicatie

Gepubliceerd
7 oktober 2016
Stoppen met roken heeft grote positieve effecten op de gezondheid. Steeds vaker gebeurt dit met behulp van medicatie. De veiligheid van deze medicatie is al meermalen aangetoond, behalve in enkele subgroepen waar juist veel gerookt wordt. Dit onderzoek toont aan dat ook bij patiënten met psychiatrische aandoeningen veilig gebruik kan worden gemaakt van varenicline, bupropion en nicotinepleisters.
Anthenelli et al. includeerden 8144 patiënten over de hele wereld uit verschillende gezondheidssystemen en uit zowel eerste- als tweedelijns centra. Van deze patiënten waren 4074 gediagnosticeerd met een psychiatrische stoornis (onder andere bipolaire stoornis, angststoornis en persoonlijkheidsstoornis). In beide groepen (een psychiatrisch en een niet-psychiatrisch cohort) werd een placebogecontroleerde trial uitgevoerd.
In het psychiatrische cohort kregen 238 van de 4074 patiënten matige tot ernstige psychiatrische klachten, in de niet-psychiatrische groep werden dezelfde bijwerkingen gevonden bij 84 van de 3984 patiënten. Het verschil was statistisch niet significant. Ook verschilde het percentage bijwerkingen niet tussen de diverse middelen of placebo. Net als in eerder onderzoek was varenicline het meest effectieve middel om te stoppen met roken.
De resultaten uit dit onderzoek zijn wellicht iets te rooskleurig: patiënten die andere genotsmiddelen gebruiken dan nicotine werden uitgesloten voor deelname aan dit onderzoek. Bovendien is het onderzoek gefinancierd door de producenten van varenicline en bupropion.
Ondanks deze beperkingen kan de huisarts patiënten met of zonder een psychiatrische aandoening veilig varenicline, bupropion en nicotinepleisters voorschrijven. Beide groepen patiënten moeten worden voorgelicht over de eventuele risico’s en er dient alert te worden gecontroleerd op psychiatrische klachten.
Jurgen Damen

Literatuur

  • 1.Anthenelli R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised,placebo-controlled clinical trial. Lancet 2016; 387:2507–20.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen