Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 10

Jaargang
59

Nieuws

 • Zelfhulpboek voor sombere of angstige ouderen

  Doelgroep Ouderen met somberheids- en angstklachten. Inhoud Het werkboek bestaat uit twee delen, waarmee de oudere zelf − liefst samen met een ander (al dan niet professioneel) − aan de slag gaat. Het eerste deel bevat informatie over somberheid en angst, het risico van een negatieve…

 • Kwaliteitsindicatoren zorgen niet voor lagere sterfte

  Door huisartsenzorg van hoge kwaliteit te bieden hopen we ziekten vroeg op te sporen en snel te behandelen. Maar of de invoer van kwaliteitsindicatoren ook daadwerkelijk de sterfte beïnvloedt, was nog onduidelijk. Nieuw onderzoek laat zien dat de koppeling van…

 • Farmacotherapie bij ouderen

  Doelgroep Jan van Ingen Schenau is, zoals hij zelf omschrijft, ‘senior en werkzaam geweest als specialist ouderengeneeskunde’. In 2015 is van zijn hand het boek Medicijnen voor Senioren verschenen, geschreven voor ouderen. Dit boek is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en physician assistents…

 • Symptomatische recidieven van coloncarcinoom

  Volgens Amsterdams onderzoek recidiveert 17% van in opzet curatief behandelde coloncarcinomen. De symptomen zijn relatief vaak klassiek: buikpijn, gewichtsverlies en een veranderd defecatiepatroon. Jaarlijks krijgen in Nederland meer…

 • Meer compassie in een nieuwe ggz

  Doelgroep Werkers in de geestelijke gezondheidszorg. Inhoud Door de huidige budgettering binnen ggz-instellingen zijn productiecijfers, DBC’s en benchmarks centraal komen te staan. Dit zet het werkplezier van de werknemers onder druk. In dit gemakkelijk leesbare boek houdt Remke van…

 • Urineonderzoek bij jonge kinderen via de luier

  Een urineweginfectie (UWI) bij jonge kinderen wordt in veel gevallen gemist in de eerste lijn. Een juiste diagnose is belangrijk om zowel onder- als overdosering van antibiotica te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat ook urine opgevangen in de luier een nuttig…

 • Veiligheid stoppen-met-rokenmedicatie

  Stoppen met roken heeft grote positieve effecten op de gezondheid. Steeds vaker gebeurt dit met behulp van medicatie. De veiligheid van deze medicatie is al meermalen aangetoond, behalve in enkele subgroepen waar juist veel gerookt wordt. Dit onderzoek toont…

 • Verwijzingen bij klachten van de borst

  De hier beschreven analyses zijn uitgevoerd met behulp van gegevens die in 2012 en 2013 werden verzameld door huisartsen die participeren in de Peilstations van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van routinematig bijgehouden gegevens uit de…

 • Overleg met patiënt bij saneren medicatie

  Goede uitleg en aandacht voor de zorgen van de patiënt kunnen de bereidheid om met een medicament te stoppen vergroten. Periodieke sanering van het medicijngebruik, waarbij kritisch gekeken wordt of de medicatie van een patiënt nog aansluit op de actuele…

 • Doelmatige zorg: wat leren we de aios?

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop hij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van: N. Rasenberg, Erasmus MC,…

 • Toename zelfmoord onder mannen sinds crisis

  De incidentie van zelfdoding onder mannen in ons land neemt sinds 2007 toe. De economische crisis, die in 2007 begon, is hier een mogelijke oorzaak van. Mannen die zich van het leven beroven, hebben een hogere leeftijd dan voorheen. …

 • Bloeddrukstreefwaarde 75-plussers

  Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de meest optimale systolische bloeddruk (SBD). Omdat de vrees bestaat dat het aantal cardiovasculaire gevallen door een te strikte hypertensiebehandeling zal toenemen, hanteren de richtlijnen voor ouderen hogere streefwaarden (SBD < 160). De…

 • Veiligheid steroïdinjectie voor plaatsing prothese

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Vraagstelling Steroïdinfiltraties met lokaal anestheticum worden vaak…

 • Internetprogramma werkt bij angstklachten

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context Het behandelen van psychische klachten is sinds 2014 een taak van de…

 • Ivo Smeele nieuwe hoofdredacteur H&W

  Per 1 oktober 2016 is Ivo Smeele de nieuwe hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap. Een kleine stap binnen het NHG, van implementatie naar bureauredactie H&W. Maar voor Ivo een nieuwe uitdaging waar hij met veel enthousiasme aan is begonnen. Ivo volgt Just…

 • Redactioneel

  Toeval of niet? Ik schrijf mijn tweede redactioneel in dit oktobernummer, waarin veel aandacht is voor mijn promotieonderwerp: diagnostisch toets overleg (dto). En toevallig (?) ook in de maand dat Jasper Trietsch in Maastricht promoveert op het vervolgonderzoek over de implementatie van de dto…

Wetenschap

 • Behandeling van hypertensie bij de oudste ouderen

  In de oudere populatie gaat het adagium ‘hoe lager de bloeddruk, hoe beter’ zeker niet altijd op. Er is geen ‘one-size-fits-all’-beleid voor bloeddrukverlagende behandeling. …

 • Het roer is om, maar waar gaan we naartoe?

  Het Roer Moet Om (HRMO) is er op een unieke manier in geslaagd om onvrede bij huisartsen te kanaliseren en om te zetten in een vervolg, Het Roer Gaat Om (HRGO). In dit commentaar kijken wij naar de ontwikkelingen tot nu toe en naar mogelijkheden en problemen voor de toekomst. De afspraken die nu…

 • Pro-actieve zorg voor kwetsbare ouderen: terug bij af?

  In het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg zijn verspreid over Nederland negen programma’s ontwikkeld om de proactieve zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Deze beogen om vroegtijdig problemen en risico’s aan te pakken om daarmee een achteruitgang in functioneren te vertragen en…

 • Urineweginfecties bij ouderen in het verzorgingshuis

  Ouderen in verzorgingshuizen zijn in de huisartsenpraktijk een aparte groep patiënten, die relatief vaak last heeft van urineweginfecties. De frequentie- en resistentiepatronen van de…

 • Aanvraagbeleid na het diagnostisch toetsoverleg

  Het toepassen van standaarden en het gebruik van het probleemgeoriënteerde aanvraagformulier leiden tot gericht aanvragen van laboratoriumonderzoek. Het aanvraaggedrag van huisartsen kan worden beïnvloed door…

 • STOPP-START-criteria kunnen medicatiebeoordeling niet vervangen

  Medicatiebeoordelingen verminderen het aantal farmacotherapiegerelateerde problemen bij ouderen. Er zijn impliciete en expliciete screeningsmethoden om farmacotherapiegerelateerde problemen vast te stellen. …

Praktijk

 • Mijn broer is huisarts en die zegt…

  De lokale gepensioneerde huisartsen spreken elkaar regelmatig. We praten nogal eigenwijs, want we hebben overal verstand van. We noemen ons de huisartsensociëteit. Verder is het erg gepensioneerd. Een excursie naar het Waterschap, tuin opknappen van het zorgcentrum, dat soort dingen. Ik…

 • Kennistoets: antwoorden

  1b Van Buul LW, Veenhuizen RB, Stobberingh EE, Hertogh CMPM. Urineweginfecties bij ouderen in het verzorgingshuis. Huisarts Wet 2016;59(10):430-3. 2b Van Buul LW, Veenhuizen RB, Stobberingh EE, Hertogh CMPM. Urineweginfecties bij ouderen in…

 • Preventie en huisartsgeneeskunde: over dromen en daden, en praktische bezwaren

  Esther van Osselen, Ron Helsloot, Ger van der Werf, Emma van Zalinge Dit is deel 9 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist…

 • Schuldgevoel

  Dagelijks doe ik dingen waarvan ik vind dat ik ze niet moet doen. Ik bedoel niet dat ik toch weer teveel koekjes eet of zoiets, maar dat ik mijn werk niet goed doe: ik verleng slaapmiddelrecepten, voer diabetescontroles niet volledig uit, volsta met een gewichtsmeting waar ik ook de buikomvang zou…

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Van Buul LW, Veenhuizen RB, Stobberingh EE, Hertogh CMPM. Urineweginfecties bij ouderen in het verzorgingstehuis. Huisarts Wet 2016;59(10):430-3. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG…