NHG Forum

‘Verkenning om Thuisarts.nl intuïtiever te maken’

Gepubliceerd
1 juni 2022
Het 10 jaar oude Thuisarts.nl is de best gewaardeerde gezondheidswebsite van Nederland. Het gebruik blijft toenemen. Hoe houden we dat zo in de toekomst? Een strategisch team verkent opties en mogelijkheden.
0 reacties
Swanet Woldhuis, Patrick Jansen en Freke Zuure
Swanet Woldhuis, Patrick Jansen en Freke Zuure
© Margot Scheerder

Wat voor innovaties en verbeteringen onderzoeken jullie?

Freke Zuure
Freke Zuure: 'Met een kanaalstrategie kunnen we specifieke doelgroepen proactiever bereiken.'
© Margot Scheerder

Freke Zuure, hoofd research & development Thuisarts.nl: ‘We vragen aan zowel burgers en patiënten als aan NHG-leden op allerlei manieren naar hun behoeften en prioriteiten. Bij de laatste ledenenquête over Thuisarts.nl bleek bijvoorbeeld dat koppeling van Thuisarts.nl met het HIS voorrang heeft als het aan de NHG-leden ligt. Huisartsen en andere zorgverleners kunnen dan bijvoorbeeld makkelijk een link naar de relevante Thuisarts.nl-tekst naar hun patiënt sturen. Een andere wens is het integreren van Thuisarts.nl in eerste- en tweedelijns zorgprocessen. Of voorzien in anderstalige informatie, dat is ook een wens van veel huisartsen.

Uit onderzoek onder burgers en patiënten blijkt dat ze vaak op Thuisarts.nl kijken nog voordat ze contact hebben gezocht met de huisartsenpraktijk. Wat ze vooral willen weten: Wat zou ik kunnen hebben? Wat kan ik zelf doen? Wanneer moet ik de huisarts bellen? En: waar vind ik meer informatie? De informatie op Thuisarts.nl is echter nu nog weinig klachtgeoriënteerd en sluit nog weinig aan op die fase in het zorgtraject. We willen kijken of we beter kunnen inspelen op de patiënt die in de oriënterende fase zit, in de eerste lijn, of in de medisch-specialistische zorg.

Koppeling tussen het HIS en Thuisarts.nl heeft prioriteit wat de leden betreft

Ook willen we kijken hoe we specifieke groepen proactiever kunnen bereiken. Bijvoorbeeld: jonge ouders vroegtijdig informeren over wat te doen als hun kind koorts krijgt. Of mensen alert maken op het risico op tekenbeten of andere seizoensgerelateerde kwalen. Of vrouwen met overgangsklachten gerichter informatie geven zodat zij meer grip krijgen op hun gezondheid. Op deze manier kun je mogelijk ook de druk op de huisartsenpraktijk en huisartsenpost verlagen.

We willen op termijn gaan werken met een kanaalstrategie: welke kanalen kun je inzetten om informatie op het juiste moment over te brengen? Zo zijn er veel kansen voor verbetering van Thuisarts.nl.’

Thuisarts.nl is toch al een succes? Waarom zou je iets veranderen?

Swanet Woldhuis
Swanet Woldhuis, clusterhoofd en kwartiermaker Thuisarts.nl: ‘Met informatie over alledaagse aandoeningen kunnen we de huisarts ontlasten en de regie van de patiënt vergroten.'
© Margot Scheerder

Swanet Woldhuis, clusterhoofd en kwartiermaker Thuisarts.nl: ‘De formule van Thuisarts.nl, medische informatie vanuit aanvankelijk de huisarts en inmiddels ook medisch specialisten toegankelijk maken vanuit het perspectief van de burger en de patiënt, is succesvol gebleken. Bij de NHG-Ledenraadpleging van 2020 scoorde Thuisarts.nl ruim een 9. En elk jaar wordt de website vaker bezocht. Maar om de grote impact op burgers en patiënten en daarmee op de hele Nederlandse gezondheidzorg te behouden en verder uit te bouwen, kun je er niet omheen om Thuisarts.nl verder te ontwikkelen. Alleen dan kun je blijven aansluiten bij behoeftes van burgers, patiënten en artsen, en ontwikkelingen in de zorg. Daar zijn leden en samenwerkingspartners het allemaal over eens.

Dat kan bijvoorbeeld door Thuisarts.nl met informatie over alledaagse aandoeningen te verrijken en informatie toe te voegen waarmee een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost voorkomen kan worden. Of door Thuisarts.nl te integreren in het HIS en mogelijk het PGO. Want online inzage kan zorgen dat de patiënt meer zelf de regie neemt, maar ook dat deze met meer vragen komt. Ziet de patiënt in het dossier uitslagen staan van diagnostiek, dan kan dat vragen oproepen als: wat is bezinking? Of: wat wordt bedoeld met die bloeddrukwaarden?

Thuisarts.nl-informatie over diagnostiek die zichtbaar is in het PGO of online portalen van bijvoorbeeld ziekenhuizen, zou patiënten kunnen helpen. Helemaal als die informatie op een begrijpelijke manier wordt gepresenteerd. We willen vorm en inhoud dan ook dichter bij elkaar gaan brengen. Meer gebruik van beeld, afgestemd op tekst, zodat de informatie beter overkomt en beter wordt onthouden. Die informatie kan dan worden ontsloten op Thuisarts.nl, op de websites van de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en het ziekenhuis, op wachtkamerschermen, op andere relevante plekken en via diverse kanalen.’

Patrick Jansen
Patrick Jansen, huisarts en hoofdredacteur redactieteam: ‘Thuisarts.nl kan veel intuïtiever voor zowel visueel als tekstueel ingestelde mensen.’
© Margot Scheerder

Patrick Jansen, huisarts en hoofdredacteur redactieteam: ‘Alles veel intuïtiever maken voor zowel visueel als tekstueel ingestelde mensen, dat staat hoog op mijn verlanglijst. Laaggeletterde patiënten zoeken vooral op afbeelding, dat blijkt uit onderzoek naar zoekgedrag van patiënten van Pharos in 2019-2020. De huidige anatomische afbeelding op Thuisarts.nl is veel te beperkt. Dat is ons al jaren een doorn in het oog en dat willen we heel graag verbeteren. Met een eigen professionele beeldredactie kunnen we zorgen voor samenhang tussen tekst en beeld. We willen Thuisarts.nl ook inclusiever maken, met niet alleen witte mensen in beeld, en non-binair geformuleerd.

Een grote wens is verder om de bestaande informatie op Thuisarts.nl toegankelijker maken. Onder andere door de zoekfunctie te verbeteren, want nu is het lastig om te zoeken op termen. Ook de weergave van de verschillende situaties over een onderwerp kan overzichtelijker. Dit speelt vooral bij een onderwerp zoals diabetes, die steeds meer verschillende webpagina’s heeft gekregen door de vele situaties en stadia. Het speelt ook bij ziektebeelden met een complex behandelingstraject. De patiënt raakt snel het spoor bijster: wie doet wat, en op welk moment?’

Met welke veranderingen zijn jullie al bezig?

Jansen: ‘We experimenteren met kortere teksten, een tijdlijn en een patiëntreis. Daarmee hopen we informatie logischer en volgordelijker op te bouwen. We proberen uit hoe je de informatie snel vindbaar kunt maken voor de patiënt door die afhankelijk te maken van het stadium waarin de patiënt zich bevindt. Dat doen we samen met de Radboud Universiteit in een pilot voor patiëntinformatie over alvleesklierkanker. Ik zou na afronding van deze pilot het liefst verder willen met andere grote dossiers, zoals diabetes, corona en depressie. En bij succes zou ik dit in de toekomst structureel willen invoeren.’

Zuure: ‘Ook betere integratie van Thuisarts.nl in de zorgprocessen heeft nu bijzondere aandacht. In april organiseerden we hierover een expert­panel voor eerstelijnszorg. Het gaat uiteraard niet alleen om een linkje naar een patiënt sturen vanuit het HIS, maar er zijn allerlei manieren waarop Thuisarts.nl het zorgproces kan ondersteunen: in de voorbereiding, tijdens het consult en na het consult. De uitkomsten van het expertpanel werken we nu uit en de meest kansrijke ideeën zullen technisch ontwikkeld en geïmplementeerd worden.’

Welke veranderingen zijn het belangrijkst?

Jansen: ‘We willen patiënten in de nulde en eerste lijn, de grootste groep gebruikers, beter ondersteunen. Nu mis ik echt informatie op Thuisarts.nl voor vragen als: Ik ben moe, wat is er aan de hand? Daarmee kun je als huisarts vertellen: dit kan ik voor u doen, dit kunt u zelf doen. Voor de antwoorden op die veelvoorkomende, relatief eenvoudige vragen zijn wetenschappelijke bronnen nodig die er nu niet zijn. Je wilt houvast geven als huisarts, ook als er geen harde adviezen te geven zijn.’

Woldhuis: ‘Het versterken van het zelfoplossend vermogen en de zelfregie van de patiënt is een belangrijk thema, ook om de druk op de zorg te verlagen. Vooral bij dit soort alledaagse aandoeningen kunnen patiënten informatie om zelf problemen op te lossen, goed gebruiken. We moeten vervolgens een werkwijze inrichten voor het verantwoord inzetten van wetenschappelijke bronnen. De kwaliteit van de informatie op Thuisarts.nl moet hoog blijven.

Voor de verdere ontwikkeling van Thuisarts.nl naar een digitale informatievoorziening die generiek is, voor iedereen in Nederland, hebben we een plan ontwikkeld: Thuisarts.nl 2.0. We werken hierbij samen met Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Duurzame financiering is wel een voorwaarde om plannen te realiseren.

Nu zijn we nog - deels - afhankelijk van tijdelijke subsidiestromen die heel tijdrovend zijn en waarop we niet duurzaam een beroep kunnen blijven doen. De potentiële maatschappelijke impact van Thuisarts.nl 2.0 is vorig jaar doorgerekend. Deze is aanzienlijk en veel meer mensen dan alleen medische beroepsgroepen profiteren ervan. Dit model is dan ook een basis voor gesprekken over een andere bekostigingsvorm.’

Lees ook ‘Thuisarts.nl werd in 10 jaar steeds toegankelijker’ (H&W 5) over de werkwijze van het Thuisarts.nl-redactieteam.

Het NHG bestaat 65 jaar en wil zichtbaar beter worden door producten en diensten in het zonnetje te zetten. Kijk op nhg65jaar.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen