Nieuws

Verlenging huisartsopleiding naar vier jaar?

Gepubliceerd
2 november 2017
De huisartsgeneeskunde is de afgelopen tien jaar complexer geworden door de vergrijzing en de verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn. In het Verenigd Koninkrijk overweegt men daarom de huisartsopleiding te verlengen van drie jaar naar vier jaar. Britse net-opgeleide huisartsen zouden graag meer variatie zien in opleidingspraktijken en extra aandacht voor praktijkvoering in de opleiding.
In totaal werden tussen november 2011 en april 2012 achttien Britse huisartsen telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen in de huisartsopleiding. Twaalf van de achttien huisartsen waren vrouw. Deze huisartsen hadden tussen 2007 en 2010 de opleiding afgerond en werkten nu als HIDHA, waarnemer of praktijkhouder.
De huisartsen gaven in de interviews aan dat zij veel waarde hechten aan het ervaren van verschillende huisartsenpraktijken. De meesten hadden slechts in één type praktijk gewerkt gedurende de huisartsopleiding. Een ander belangrijk punt was de mogelijkheid die huisartsen-in-opleiding kregen om te leren over praktijkvoering en leiderschap. Veel huisartsen vertelden dat zij als aios niet betrokken werden bij de praktijkvoering. Hierdoor voelden zij zich onvoldoende voorbereid op een rol als praktijkhouder in de toekomst.
Volgens de auteurs zouden in een eventueel verlengde Britse huisartsopleiding aios meer verschillende huisartsenpraktijken moeten ervaren en actiever betrokken moeten worden bij de praktijkvoering. Is een driejarige opleiding tot huisarts in Nederland wel lang genoeg? De genoemde maatschappelijke veranderingen treden namelijk ook hier op. Onze huisartsenopleidingen verschillen echter wel degelijk met die van onze Britse collega’s. Zo is de verplichte opleidingsperiode in de huisartsenpraktijk in het Verenigd Koninkrijk maar twaalf maanden ten opzichte van onze 21 maanden. Om uitspraken te kunnen doen over onze situatie zouden we eerst een soortgelijk onderzoek moeten uitvoeren onder Nederlandse net-opgeleide huisartsen.
Vincent van Vugt

Literatuur

  • 1.Sabey A, et al. Views of newly-qualified GPs about their training and preparedness: lessons for extended generalist training. Br J Gen Pract 2015;65:e270-7.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen