Wetenschap

Versnippering van de morbiditeitsinformatie in het elektronisch medisch dossier

Samenvatting

Inleiding: Binnen het huisartsinformatiesysteem (his) worden vijf typen gegevens onderscheiden: journaal, zorgepisoden, probleemlijst, verwijzingen en medicatie. De vraag is in welke mate de in het his vastgelegde morbiditeitsinformatie daardoor versnipperd raakt, bij hoeveel patiënten dit probleem aan de orde is en hoeveel informatie wordt gemist wanneer men slechts één type gegevens raadpleegt.
Methode Het onderzoek heeft betrekking op de gedurende vier jaar door het RNG in drie groepspraktijken verzamelde gegevens over 20.830 patiënten.
Resultaten Over de periode 1993-1996 kwam in het his 23 procent van de morbiditeitsinformatie in slechts één gegevenstype aan de orde ('unieke morbiditeitsinformatie'), waarvan ruim 17 procent op de probleemlijst en 4 procent in het medicatiescherm. Leeftijd, registratieduur en aard van de gezondheidsproblemen waren hierop duidelijk van invloed; dat gold in veel beperkter mate voor sekse, verzekeringsvorm en praktijk. Bij driekwart van de praktijkpopulatie kwam unieke morbiditeitsinfonnatie voor. Na vier jaar registreren werd met alleen het journaal ruim een vijfde van alle morbiditeitsinformatie gemist, met alleen de probleemlijst zelfs driekwart.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen