Nieuws

Verwachtingen rondom levenseinde bij kanker

Date
7 april 2020
De Nederlands Federatie van Kankerpatiënten vindt dat de communicatie met patiënten in de palliatieve fase bij kanker beter kan. Uit een recent online dwarsdoorsnedeonderzoek blijkt dat patiënten graag zien dat de behandelend arts het initiatief neemt voor een gesprek over het levenseinde. De inhoud en het tijdstip waarop dit gesprek plaatsvindt moeten afhangen van de individuele behoefte en manier van coping van de patiënt.