Nieuws

Verwarring rondom acnekaartjes niet voor herhaling vatbaar

Gepubliceerd
10 juli 2007

Tot onze ontsteltenis ging de NHG-Standaard Acne in Huisarts en Wetenschap vergezeld van twee kaartjes. Naast het gebruikelijke NHG-samenvattingskaartje bleek een even groot geplastificeerd reclamekaartje bijgesloten, waarin de firma Galderma onder verwijzing naar de fto-site (www.fto.nl) hun middel DifferinR, een adapaleenpreparaat, aanprijzen als eerste keus bij de behandeling van acne vulgaris. De hoop van de reclamemakers is uiteraard dat huisartsen beide kaartjes in de NHG-klapper voegen. Vanzelfsprekend is de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap geenszins gelukkig met deze gang van zaken, waardoor in feite de inhoud van na veel studie en lang wikken en wegen geformuleerde NHG-Standaard meteen wordt ondergraven. In de NHG-Standaard zijn benzoylperoxide en lokale retinoïden beide middelen van eerste keus met, indien gekozen wordt voor een retinoïd, een lichte voorkeur voor tretinoïne boven adapaleen. Al met al is de positie van adapaleen in de standaard veel minder prominent dan op de Galderma-kaart staat. Ook het stappenplan van Galderma is anders dan dat van de standaard. In het spel ‘hoe maximaliseer ik de positie van mijn middel zonder de standaard rechtstreeks te bijten?’ is de farmaceutische industrie de afgelopen jaren zeer inventief gebleken. Een veel beproefde strategie daarbij is een middel opwaarderen tot het middel. In theorie zouden de standaardenmakers zich hiertegen kunnen wapenen door het duidelijk hiërarchisch ordenen van de beschikbare middelen. Probleem is echter dat een dergelijke hiërarchie dikwijls niet gesteund wordt door afdoende wetenschappelijk bewijs en derhalve door belanghebbenden juridisch kan worden aangevochten. Voor de praktijk betekent dit dat kritisch moet worden gekeken naar reclameuitingen in Huisarts en Wetenschap en de mate waarin zij de boodschap van standaarden geweld aandoen, ook in situaties waarin niet verwezen wordt naar de NHG-Standaard zoals bij het Galderma-kaartje. Ook halve waarheden kunnen hierbij beschouwd worden als onwaarheid. Los van de inhoud van reclame-uitingen wordt het tijd nadere afspraken te maken over de vorm waarin reclame wordt bijgesloten. Wat ons betreft is het bijsluiten van geplastificeerde reclamekaartjes die zo in het NHG-klappertje kunnen worden gestoken, voortaan not done. We stellen dan ook voor hier voortaan sluitende afspraken over te maken.

Tj. Wiersma, F.S. Boukes, J.G.E. Smeets, M.G.M. Kerzman en A.N. Goudswaard namens de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap en de werkgroep van de NHG-Standaard Acne

Antwoord

De redactie beoordeelt alle reclame vooraf. Die informatie wordt kort voor het drukken aangeboden via e-mail in een pdf-file. Daaraan was niet te zien dat het een glad plastic kaartje met gaatjes zou worden. De inhoud van de reclame was niet per se strijdig met de NHG-Standaard. De uitvoering was duidelijk afwijkend van de lay-out van H&W en goed herkenbaar als reclame. De uitgever heeft inmiddels toegezegd dat dergelijke kaartjes niet meer worden meegestuurd.

de interim-redactie

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen