Nieuws

Vitamine B12 oraal versus intramusculair voor vitamine-B12-deficiëntie

Gepubliceerd
10 december 2005

Achtergrond Vitamine-B12-deficiëntie komt algemeen voor. Huisartsen behandelen patiënten met deze aandoening doorgaans met vitamine B12 intramusculair. Dat zou ook anders kunnen. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat orale toediening van vitamine B12 even effectief is als intramusculaire injectie. Bovendien bestaat daar in Zweden en Canada ervaring mee. Doel Beoordeling van de effectiviteit van vitamine B12 per os in vergelijking met de gebruikelijke intramusculaire toedieningsvorm. Zoekstrategie Er werd begin 2005 gezocht in de Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE en Lilacs. De auteurs zochten de referenties van alle gevonden onderzoeken na. Bovendien namen zij contact op met de auteurs van relevante onderzoeken, onderzoekers en relevante farmaceutische bedrijven en zochten zij in het National Research Register (UK), Current Controlled Trials en National Institutes of Health (USA) naar informatie over andere ongepubliceerde, gepubliceerde en lopende onderzoeken. In de review werden RCT’s opgenomen die orale en intramusculaire toediening van vitamine B12 vergeleken. Uitkomstmaten De primaire uitkomstmaten waren vitamine-B12-serumspiegels en symptomen van vitamine-B12-deficiëntie. Bijkomende uitkomstmaten waren: Hb, MCV, homocysteïne en methylmalonzuurspiegels, kosten, bijwerkingen, acceptatie van de behandeling en algemeen welbevinden van de patiënt. Resultaten Twee (niet-geblindeerde) onderzoeken werden in de review opgenomen. Het eerste onderzoek vergeleek dagelijks 2000 mcg cyanocobalamine per os (18 patiënten) met maandelijks 1000 mcg intramusculair (15 patiënten).1 In beide groepen trad in 4 gevallen een duidelijke neurologische verbetering op. Vitamine-B12-serumspiegels na 2 maanden waren hoger bij toediening per os dan bij intramusculaire toediening (634 +/- 328 pg/ml respectievelijk 306 +/- 118 pg/ml; p12 per dag per os gedurende 10 dagen, gevolgd door 1 dosis per week (26 patiënten) met een gelijke dosis intramusculair gedurende eveneens 10 dagen gevolgd door 1 dosis per maand (34 patiënten).2 In beide gevallen werden verbeteringen gerapporteerd in het cognitief functioneren en de klachten van neuropathie, echter zonder overtuigend verschil tussen de beide regimes. In beide gevallen stegen de vitamine-B12-serumspiegels, maar verschillen tussen de regimes werden niet geanalyseerd. Conclusies De auteurs stellen dat er op grond van deze review beperkt bewijs is dat dagelijkse toediening van 1000-2000 mcg vitamine B12 per os even effectief is als intramusculaire toediening eenmaal per maand. Dat geldt volgens hen ook voor patiënten met een aandoening die met malabsorptie geassocieerd wordt. Orale toediening van vitamine B12 zou – ondanks het beperkte bewijs – een goede keus zijn voor veel patiënten omdat er minder bezoeken aan de huisartsenpraktijk voor nodig zijn en het ongemak door de injectie vervalt. Monitoring van de behandeling is volgens de auteurs, onafhankelijk van de toedieningvorm, van belang.

Commentaar

Het vervangen van de bij ons gebruikelijke tweemaandelijkse injectie met vitamine B12 door orale toediening lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk. Deze review wijst ons op deze mogelijkheid maar biedt onvoldoende argumenten om dat ook zonder meer te doen. De auteurs bespreken een tweetal niet-geblindeerde onderzoeken met een relatief korte follow-up. Meer informatie is er kennelijk niet. De onderzochte populaties zijn bovendien heterogeen wat betreft de onderliggende pathologie en klein: 38 en 70 deelnemers. Meta-analyse was niet mogelijk wegens de te grote verschillen tussen de onderzoeken. Het kleinste onderzoek meldt 5 (13%) en het grootste 10 (14%) uitvallers terwijl geen intention-to-treatanalyse werd gedaan. De auteurs zijn toch positief, vooral omdat orale toediening minder belastend zou zijn voor de patiënt. Dat is maar gedeeltelijk waar. In mijn ervaring is monitoren van de chronische toediening van vitamine B12, bijvoorbeeld door spiegelbepaling, onder huisartsen niet gebruikelijk. Dat zou, indien men zou willen kiezen voor toediening per os, wel noodzakelijk zijn.

I.H. Souwer

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen