Nieuws

Vitamine-D-deficiëntie nog steeds onderbelicht

Gepubliceerd
10 juli 2006

De bevindingen van collega Schreuder over vitamine-D-deficiëntie bij allochtonen (H&W 2006;49:72-4) komen overeen met de mijne. Toen ik in 1999 voor het eerst bij een niet-westerse, traditioneel geklede, allochtone patiënte uit mijn praktijk in een Rotterdamse achterstandswijk de diagnose vitamine-D-deficiëntie stelde, vroeg ik me af wie dat nog meer zouden hebben. Bij 77 van de 81 niet-westerse, traditioneel geklede vrouwen die ik vervolgens naar het laboratorium stuurde, vond ik toen een vitamine-D-deficiëntie. Omdat de oorzaak van een tekort ligt in de geringe blootstelling aan zonlicht en aan eenzijdige voeding testte ik later groepen bij wie die oorzaken veelvuldig voorkomen. En zo vond ik vaak een vitamine-D-deficiëntie bij mannelijke en vrouwelijke allochtonen van de eerste én de tweede generatie, bij Afro-Europeanen en Hindoestanen en bij ouderen en chronisch zieken. Er zijn allerlei redenen waarom deze groepen een hogere kans op een tekort hebben. Niet-westerse allochtonen hebben de gewoonte om bij zonnig weer niet in de zon, maar in de schaduw te gaan zitten, een gewoonte die in de (hete) landen van herkomst maar al te begrijpelijk is. Deze groep gebruikt ook vaker olie dan (vitamine-D-verrijkte) margarine voor bakken en braden en krijgt daardoor geen suppletie. Het effect van vitamine-D-verrijking van voeding staat overigens ter discussie.1,2 Afro-Europeanen en Hindoestanen vermijden de zon, omdat ze niet donkerder willen worden dan al ze zijn. Ouderen en chronisch zieken komen vaak weinig buiten. En zelfs gezonde mensen kunnen er een leefstijl op nahouden met risico op vitamine-D-tekort: middelbare scholieren die geen buitensport beoefenen en volwassenen die achter hun computer leven. Vooral deze leefstijlgroep wordt steeds groter, zodat je je kunt afvragen wie er geen vitamine-D-deficiëntie heeft. Ik denk dat het tijd is voor een bevolkingsonderzoek in ons land naar het vóórkomen van vitamine- D-deficiëntie en op te houden met onderzoek bij geïsoleerde groepen. Tot die tijd adviseer ik al mijn patiënten in de wintermaanden vitamine-D-suppletie te nemen. Bij patiënten die het hele jaar door geen zonlicht krijgen, adviseer ik deze suppletie het hele jaar door te nemen, ook al is de effectiviteit daarvan niet goed onderzocht. Roelof Metz

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen