Nieuws

Vitamine D: nieuwe preventietherapie

Gepubliceerd
10 april 2005

De tot nu toe gehanteerde ondergrens voor de bloedspiegel van vitamine D voor het voorkómen van osteoporose moet met een factor 2-3 omhoog, van 25 naar 50-75 nmol/l. In Frankrijk en de Verenigde Staten is dit inmiddels gerealiseerd. Dit stelde Paul Lips van het VUmc in zijn oratie Te weinig bot of te weinig mineraal. Hij baseert deze uitspraak op een onderzoek waaruit blijkt dat de PTH-spiegel pas gaat stijgen bij een vitamine-D-spiegel van circa 75 nmol/l. Het hanteren van deze nieuwe grenswaarde zou betekenen dat 50-80% van de ouderen extra vitamine D moet gaan slikken. De vraag die Lips echter niet beantwoordt, is of we met extra vitamine D alleen bloedspiegels behandelen of ook fracturen voorkomen. Voor preventietherapie bestaan geen algemeen geaccepteerde criteria, zoals voor screening. Zolang niet is aangetoond dat er met het hanteren van een hogere grenswaarde voor de bloedspiegel van vitamine D minder osteoporotische fracturen optreden, is terughoudendheid in het voorschrijven van extra vitamine D dus op zijn plaats. (FS)

Literatuur

  • 1.Lips P. Te weinig bot of te weinig mineraal. Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 18-11-2004.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen