Nieuws

Vitaminen weggegooid geld

Gepubliceerd
2 april 2014
Er is geen duidelijk bewijs voor gunstige effecten van extra vitaminen en mineralen op de gezondheid. Dat blijkt uit een drietal artikelen in de Annals of Internal Medicine. Hoogste tijd om de geldkraan voor dit soort onderzoek dicht te draaien.
Het eerste artikel beschrijft een systematische review van gerandomiseerde onderzoeken met multivitaminepreparaten dan wel individuele vitaminen (zoals A, C, D en foliumzuur), met in totaal 400.000 deelnemers. Er blijkt geen duidelijk bewijs te zijn voor enig gunstig effect op de eindpunten totale sterfte, hart- en vaatziekten en kanker. Het tweede artikel betreft een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van een multivitaminepreparaat op cognitieve achteruitgang onder 5947 mannelijke artsen = 65 jaar. Na een periode van 12 jaar bleken de cognitieve prestaties en het verbale geheugen van de multivitaminegroep en de placebogroep niet van elkaar te verschillen.
Het derde onderzoek bevat het verslag van een onderzoek naar de mogelijke voordelen van gebruik van een uit 28 componenten samengesteld multivitaminepreparaat onder 1708 pati?nten met een myocardinfarct. Zij werden gemiddeld 4,6 jaar gevolgd. Ook hier zag men geen verschil in het optreden van nieuwe cardiovasculaire gebeurtenissen tussen de multivitamine- en de placebogroep.
Opnieuw is er dus bewijs dat gebruik van extra vitaminen door mensen die geen defici?ntie hebben, niet van nut is. Dit staat een gestage omzetstijging van deze producten in de Verenigde Staten tot dusver echter geenszins in de weg, zo valt te lezen in het bijbehorende Editorial. In 2010 ging aldaar nog 28 miljard dollar aan voedingssupplementen over de balk. Het is dan ook hoog tijd voor twee acties: een duidelijk advies aan de bevolking dat routinematig gebruik van voedingssupplementen ontraadt en – voor onderzoekers – afsluiting van dit wetenschappelijk dossier. Want de conclusie is nu wel duidelijk: grote preventietrials met deze producten zijn niet langer gerechtvaardigd.
Tjerk Wiersma

Literatuur

  • 1.Fortmann SP, et al. Vitamin and mineral supplements in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: an updated systematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;159:824-34.
  • 2.Grodstein F, et al. Long-term multivitamin supplementation and cognitive function in men: a randomized trial. Ann Intern Med 2013;159:806-14.
  • 3.Lamas GA, et al for the TACT (Trial to Assess Chelation Therapy) Investigators. Oral high-dose multivitamins and minerals after myocardial infarction: a randomized trial. Ann Intern Med 2013;159:797-805.
  • 4.Guallar E, et al. Enough is enough: stop wasting money on vitamin and mineral supplements. Ann Intern Med 2013;159:850-1.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen