Nieuws

Voeding en genetica

Gepubliceerd
10 juli 2003

Beide boeken gaan uitvoerig in op de genetische aspecten van voeding. Zowel de genetische gevoeligheid voor voedingsgerelateerde ziekten alsook de genetische manipulatie van voedings- (grond)stoffen komen aan de orde. In het eerste boek komt aan de orde wat voedingsgenomics zijn en welk onderzoek daarnaar in Nederland gedaan wordt. Ook worden maatschappelijke onderwerpen op het gebied van voedingsgenomics besproken. Het tweede boek gaat in op de (on)mogelijkheden voor maatschappelijke keuzes bij voedingsgenomics, mondiale duurzame voedselzekerheid en de relatie tussen genomics en onze omgang met dieren. Ook worden de lotgevallen van de voedselconsulent en de kloof tussen de publieke opinie en de mening van experts besproken. Eten voor je genen besluit met een overzicht van maatschappelijke vragen en dilemma's van voedingsgenomics.

Voedingsgenomics wordt onderverdeeld in drie velden: onderzoek naar de effecten van voedingsingrediënten (nutriënten) op de gezondheid; genotyping (onderzoek naar de individuele genetische verschillen tussen mensen en het effect van deze verschillen op voeding en dieet) en de rol van darmbacteriën op de gezondheid. Voedingsonderzoekers gebruiken vooral statistische, epidemiologische methoden om de relatie voeding, ziekte en gezondheid duidelijk te maken. De variaties in het menselijk genoom zijn van belang om de genetische basis van de individuele verschillen te kunnen begrijpen. Bovendien is het op termijn mogelijk genetisch gevoeligen van ongevoeligen te onderscheiden en aldus de interventie te individualiseren. Daarnaast bieden uitkomsten van de voedingsgenomics de mogelijkheid nieuwe voedingsmiddelen te ontwikkelen met specifieke aangrijpingspunten. Zo kunnen voedingsmiddelen worden verrijkt om de voedingswaarde te verhogen ten behoeve van hoogrisicodragers. Tomaten kunnen genetisch worden gemanipuleerd om het ijzer- of caroteengehalte ervan op te voeren om nog maar te zwijgen van bananen waaraan geneesmiddelen zouden kunnen worden toegevoegd . Dat deze ontwikkeling niet te stuiten is, maar ook een stortvloed van medische, ethische, maatschappelijke en milieukundige vragen oproept, is zonneklaar. De uitkomst van deze wetenschap is het personal diet. Alleen al om die reden is het een terrein dat de huisarts ten volle raakt. De beide boekjes bieden een voortreffelijk overzicht van de huidige stand van wetenschap en denken. Jaap van Binsbergen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen