Richtlijn

Volledige herziening NHG-Standaard Ziekte van Parkinson

Gepubliceerd
30 januari 2024
De NHG-Standaard Ziekte van Parkinson is volledig herzien. De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid van de ziekte van Parkinson. In de herziene standaard wordt de rol van de huisarts bij patiënten met deze ziekte duidelijker beschreven. Daarnaast wordt het beleid bij niet-motorische symptomen en in de terminale fase uitgebreider besproken. Ten slotte is informatie over zeldzame, maar potentieel ernstige complicaties van de ziekte van Parkinson toegevoegd.