Nieuws

Vooralsnog geen visites door apotheker

Gepubliceerd
10 januari 2008

Wiersma trekt in een journaalbericht de adviesrol van apothekers in twijfel aan de hand van een tweetal onderzoeken in de BMJ. 123 Het betrof onderzoeken over huisvisites om voorlichting te geven over leefstijl en medicatiegebruik aan patiënten met hartfalen. Naar ons idee zeggen de genoemde onderzoeken weinig over de mogelijkheden om huisvisites toe te passen, omdat de apothekers in deze trials ingehuurd waren en zij geen enkele relatie hadden met de patiënten en huisartsen en daardoor geloofwaardigheid misten. Dit laatste is vooral van belang bij de veelal oudere patiënten. De apothekers toonden daarnaast onvoldoende communicatieve vaardigheden. Ze informeerden bijvoorbeeld niet naar de ervaringen van de patiënt met de medicijnen en bleven adviezen geven volgens hun eigen protocol. Bovendien vond er onvoldoende afstemming plaats met de huisarts van de patiënt. In Nederland vindt momenteel een soortgelijk onderzoek plaats, waarbij lokale apothekers op huisbezoek gaan bij hun eigen patiënten met polyfarmacie. Essentieel hierbij is dat het huisbezoek op basis van een goede samenwerking met de huisarts en met instemming van de patiënt plaatsvindt. Na het huisbezoek wordt de medicatielijst met de huisarts doorgenomen en wordt overlegd of er wijzigingen in de medicatie wenselijk zijn. Deze apothekers hebben eerst training gekregen in communicatieve vaardigheden, zodat het thuisgesprek in overeenstemming met de behoeften en verwachtingen van de patiënt plaatsvindt. Wij verwachten dat deze gezamenlijke aanpak van huisarts en apotheker wel tot gunstige effecten op de gezondheid van patiënten kan leiden. Er is dus alle reden om de resultaten van het lopende Nederlandse onderzoek af te wachten.

Henk-Frans Kwint, Adrianne Faber, Marcel Bouvy, Anne-Margreeth Krijger, apotheker/onderzoekers. Pim Assendelft, Just Eekhof, huisarts/onderzoekers.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen