Nieuws

Vooralsnog geen visites door de apotheker

Gepubliceerd
10 oktober 2007

Apothekers hebben een imagoprobleem. Het merendeel van de medicijnen wordt niet meer in de apotheek zelf bereid maar in doosjes over de toonbank geschoven en de computer heeft vrijwel alle medicatiebewaking overgenomen. Het ligt voor de hand dat de apothekers zich beraden op nieuwe taken om hun voortbestaan te rechtvaardigen. In de BMJ stond een tweetal artikelen over apothekers die voorlichting geven aan patiënten met hartfalen over leefstijl en medicatiegebruik door middel van visites.1,2 In de trial blijkt de bemoeienis van de apothekers bij de interventiegroep niet te leiden tot minder ziekenhuisopnames of minder sterfte dan in de controlegroep. Ook de scores op kwaliteit van levenschalen van beide groepen vertonen geen significante verschillen. Interessant is ook de kwalitatieve analyse van gesprekken van apothekers met de alleroudste patiënten. De apothekers blijken een onderwijzende rol aan te nemen, terwijl ze vrijwel alle adviezen geven zonder dat er een vraag van de patiënt aan ten grondslag ligt. Er is dan ook regelmatig weerstand bij de patiënten, die aangeven dat zij de boodschap al lang kennen of de nodige ervaring met het medicament in kwestie al hebben of een beroep doen op de hoger aangeslagen autoriteit van de dokter. De auteurs concluderen dat dergelijke adviezen van apothekers het competentiegevoel en het zelfvertrouwen van patiënten kunnen ondermijnen. Concluderend blijkt de inzet van apothekers geen groot succes. Hoewel niet uitgesloten kan worden dat een andere aanpak wel tot gunstige effecten op de gezondheid van patiënten kan leiden, hoeven de apothekers voorlopig geen visites af te leggen. (TW)

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen