Nieuws

Voorkomen van heropnames

Gepubliceerd
2 februari 2017
Patiënten die binnen één week nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen een huisbezoek krijgen, hebben minder kans om binnen dertig dagen weer opgenomen te worden. Gestructureerde visites op initiatief van de huisarts hebben een beter effect dan wanneer de patiënt hier vanwege klachten zelf om moet vragen. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek.
Gedurende vier jaar werd van alle patiënten die ontslagen werden uit een ziekenhuis geregistreerd of zij binnen dertig dagen weer opnieuw opgenomen werden. Van de ruim 70.000 personen met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, werd een deel binnen zeven dagen thuis bezocht en werden protocollair een aantal controles uitgevoerd, uitleg gegeven en waar nodig controleafspraken gemaakt. Een deel werd op verzoek van patiënten of familie thuis bezocht naar aanleiding van een specifieke hulpvraag. Een derde groep kreeg geen bezoek van een praktijkmedewerker na ontslag. Tien procent van alle patiënten moest binnen 30 dagen opnieuw opgenomen worden. De groepen zijn niet gerandomiseerd, maar naar willekeur ingedeeld. Patiënten die een geprotocolleerd huisbezoek kregen hadden bijna 25% minder kans om binnen dertig dagen weer opgenomen te worden ten opzichte van de patiënten die niet bezocht werden. Alle patiënten die ongeacht de aanleiding een huisbezoek kregen, hadden nog 12% vermindering van de kans op ziekenhuisopname ten opzichte van patiënten die helemaal niet bezocht werden. Opvallend was dat bij chirurgische patiënten het krijgen van een huisbezoek niet van invloed was op de kans van een heropname.Een contact met de patiënt binnen zeven dagen na ontslag uit het ziekenhuis, of dit nu door de huisarts, poh of praktijkverpleegkundige gedaan wordt, kan leiden tot een significante vermindering van het aantal heropnames. De effecten zijn groter als het een gestructureerd contact betreft waarbij op een geprotocolleerde wijze aandacht wordt besteed aan punten die van belang zijn voor een goede transitie van de ziekenhuis- naar de thuissituatie. Eindelijk dan een eenvoudige interventie die wél succesvol is in de ouderenzorg.
Bèr Pleumeekers

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen