Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 2

Jaargang
60

Nieuws

 • Mild zijn voor jezelf helpt als behandeling bij diabetes

  Stemmingsproblemen zijn een bekend probleem bij chronische ziekten, zoals diabetes. Depressie komt bij diabetespatiënten twee keer zo vaak voor vergeleken met mensen zonder diabetes. Jaarlijks krijgt 15 tot 20% van alle diabetespatiënten te maken met depressieve klachten…

 • CPAP (niet) van levensbelang?

  Patiënten met het Obstructieve Slaap Apnoe Syndroom (OSAS) hebben een verhoogd risico op een cardiovasculaire aandoening. Dit komt waarschijnlijk omdat de nachtelijke periodes van apnoe van invloed zijn op onder andere de bloeddruk, het sympathisch zenuwstelsel en de…

 • Paracetamol bij lagerugpijn

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. Coördinatie: Hans van der Wouden • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context Pijnstilling wordt veel voorgeschreven voor lagerugpijn. Paracetamol is de eerste keus…

 • Ondraaglijk lijden

  De overheid wil de euthanasiewet met nieuwe regelgeving uitbreiden om levensbeëindiging bij een voltooid leven wettelijk mogelijk te maken. Sinds de invoering van de nieuwe euthanasiewet heeft ondraaglijk lijden een belangrijke plaats in de besluitvorming. Een concessie aan de confessionele…

 • Misoprostol voorafgaand aan IUD-plaatsing

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org. Inleiding Intra uterine devices (IUD’s) worden veel gebruikt als…

 • Diabetesmedicatie mogelijk reden om leefstijl niet te veranderen

  Huisartsen en praktijkondersteuners hebben dagelijks te maken met diabetespatiënten. Het is bekend dat medicatietrouw en leefstijl zeer belangrijk zijn om complicaties te voorkomen. Nieuw onderzoek laat echter zien dat patiënten weinig kennis hebben en dat…

 • Direct naar fysio- of oefentherapeut voor lagerugpijn?

  Lagerugpijn komt frequent voor. Volgens de NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn overweegt de huisarts verwijzing naar een fysio- of oefentherapeut indien de patiënt er niet in slaagt om binnen drie weken de activiteiten uit te breiden tot normaal en als de patiënt hiertoe gemotiveerd is. Uit…

 • Wie weet wat ondraaglijk lijden is?

  Kees Ruijs groeide op in een omgeving waar veel over ethische onderwerpen werd gesproken. Begin jaren zeventig werd zijn vader – voormalig tropenarts – huisarts in Friesland. Toen speelde daar een van de eerste euthanasiegevallen die publiek bekend werd in…

 • Rol huisarts in nazorg van patiënten met colorectale kanker

  Het aantal patiënten dat overleeft na een periode van colorectale kanker neemt toe. Huisartsen blijken een belangrijke rol te spelen in de nazorg van deze patiëntengroep. Daarbij is er met name aandacht voor voeding, maag- en darmklachten en psychologische…

 • Handboek communicatie basisgereedschap

  Doelgroep Huisartsen en anderen werkzaam in de huisartsenpraktijk. Inhoud Tot nu toe had ik onder meer tot mijn beschikking: Het Gesprek van Herman Musaph (1972), Anamnese en Advies van Jan Schouten en Patiëntgericht Communiceren van psychiater Remke van Staveren. Kan een nieuw…

 • Voorkomen van heropnames

  Patiënten die binnen één week nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen een huisbezoek krijgen, hebben minder kans om binnen dertig dagen weer opgenomen te worden. Gestructureerde visites op initiatief van de huisarts hebben een beter effect dan wanneer de…

 • Tegenstijdig behandeladvies bij wratten

  De inhoud van de in H&W 2016;59(12) verschenen NHG-Behandelrichtlijn Wratten wijkt ten aanzien van monochloorazijnzuur af van het behandeladvies wratten in de rubriek ‘Kleine kwaal’. Dit roept de nodige vragen en reacties op. Op www.henw.org in de rubriek Ingezonden kunt u deze terugvinden…

 • Fitter door fitness bij borstkanker

  Bewegen tijdens de behandeling van kanker is populair, maar wat levert het op? Kwaliteit van leven en stemming verbeteren niet door sporten, zo blijkt uit een recente Cochrane-review. Wel lijkt er enig positief effect te zijn op vermoeidheid. …

 • Cannabisolie als pijnstilling bij kanker

  Steeds meer patiënten vragen of cannabisolie een aanvulling kan zijn bij de behandeling van pijn bij kanker. De NHG-Standaard Pijn doet hier geen uitspraak over. Oncoline schrapte recent het advies over het gebruik van cannabinoïden bij pijn bij kanker uit…

 • Behandeling van acute aspecifieke lagerugpijn

  Welke literatuur leidde tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop een aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) promoveert? In (Ver)stand van zaken leest u een korte samenvatting. Coördinatie: N. Rasenberg, Erasmus MC, aiotho en redactielid H&W • Correspondentie: n.rasenberg@erasmusmc…

 • Minder uitstrijkjes bij negatief HPV veilig

  Het screeningsinterval voor baarmoederhalskanker kan veilig uitgebreid worden van vijf naar tien jaar bij vrouwen zonder humaan papillomavirus (HPV). Dit toonden Nederlandse onderzoekers aan in een grootschalig onderzoek onder vrouwen tussen 29 en 61 jaar. De…

Wetenschap

 • De Levenseindekliniek: van bedreiging naar samenwerking

  De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen wier euthanasieverzoek door de eigen arts is afgewezen. De oprichting in 2012 riep brede maatschappelijke zorg en weerstand op. …

 • Euthanasie bij voltooid leven

  Euthanasie louter op grond van ‘voltooid leven’ is wettelijk niet toegestaan. Euthanasie vanwege een ‘stapeling van ouderdomskwalen’ is dat wel. Het is aannemelijk dat deze categorieën patiënten elkaar…

 • Rugklachten bij ouderen

  Van de patiënten met rugklachten is een aanzienlijk deel ouder dan 55 jaar. Bij een groot deel van de ouderen met rugpijn zijn de klachten langdurig en zorgen ze voor fysieke beperkingen. …

 • Bekkenbodemfysiotherapie bij urogenitale prolaps

  Bekkenbodemfysiotherapie kan de bekkenbodemklachten verbeteren bij sommige vrouwen met een milde prolaps. Of bekkenbodemfysiotherapie ook op de langere termijn effectief is, is niet onderzocht. …

 • Hoe de bevalling verdween bij de huisarts

  De verloskundig actieve huisarts is in de afgelopen jaren vrijwel geheel verdwenen. Aan deze ontwikkeling is geen gedegen analyse of beleidsbeslissing voorafgegaan; het is gewoon gebeurd. …

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Enthoven WTM. Rugklachten bij ouderen. Huisarts Wet 2017;60(2):75-6. De toets is tevens gebaseerd op de herziene NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn (tweede herziening). Huisarts Wet 2017:60(2):78-84. Daarnaast wordt…

 • Baarmoederhalsscreening nieuwe stijl: is het nodig?

  Het Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft in 2017 een nieuwe opzet gekregen, met een getrapte screening: een hrHPV-test, gevolgd door cytologie bij een positieve uitslag en colposcopie bij een positieve hrHPV-test in combinatie met Pap. 2 of…

 • Kennistoets: antwoorden

  1a Enthoven WTM. Rugklachten bij ouderen. Huisarts Wet 2017;60(2): 75-6. 2d Enthoven WTM. Rugklachten bij ouderen. Huisarts Wet 2017;60(2): 75-6. 3d Enthoven WTM. Rugklachten bij ouderen. Huisarts Wet 2017;60(2): 75-6…

 • Het pluis/niet-pluisgevoel als diagnostische methode

  Een huisarts legt samen met zijn aios huisartsgeneeskunde een huisbezoek af bij de heer De Vries, 69 jaar. Onder supervisie van de huisarts doet de aios onderzoek en stelt voor de patiënt thuis te laten met een vangnetadvies. De huisarts is het eens met de anamnese en het…

 • Ecg-casus ‘Hartkloppingen’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     De huisarts instrueert haar bij een recidief meteen te komen voor een ECG. Mocht dit niet tot een diagnose leiden, overweegt de huisarts een eventrecorder te regelen. Vijf dagen later meldt ze zich tussendoor…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Aspecifieke lagerugpijn (tweede herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Voor het bepalen van het beleid is de indeling op basis van de duur van de klachten in acuut, subacuut en chronisch komen te vervallen. Bij de behandeling zijn, naast de duur en de…

 • NHG-Standaard Rectaal bloedverlies (eerste herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Gewichtsverlies en buikpijn zijn toegevoegd aan de risicofactoren voor colorectaal carcinoom. Voor sigmoïdoscopie is geen plaats meer in het diagnostisch traject voor het vaststellen of uitsluiten van een colorectaal carcinoom. De behandeling van…