Praktijk

Voorlichting over leefstijl

Gepubliceerd
10 februari 2001

De auteurs onderzochten de effectiviteit van een voorlichtingsprogramma voor huisartsen met betrekking tot ouderen. Daartoe werden 40 huisartsen benaderd met een educatief programma, bestaande uit scholing, een praktijkbezoek, een reminder-systeem en voorlichtingsmateriaal voor patiënten. Het programma duurde een jaar en er waren 365 patiënten >65 jaar bij betrokken. De interventie leidde tot een toename van de lichamelijke activiteit (wandelen) en van ‘leuke’ sociale contacten in de interventiegroep. Ook het gevoel van welbevinden was groter dan in de controlegroep. Er was geen verschil tussen beide groepen ten aanzien van medicatiegebruik, vaccinatiegraad voor influenza, zelfredzaamheid en stemming. Als deze interventie vijf jaar zou duren, zou dat volgens de auteur een reductie in de mortaliteit onder ouderen van 22 procent opleveren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen