Nieuws

Vrijwillig stoppen met eten en drinken in de laatste levensfase

Gepubliceerd
4 januari 2016
Dossier
Mensen die vrijwillig stoppen met eten en drinken (VSED) doen dit met de wens om ondraaglijk lijden in de laatste levensfase sneller te beëindigen. Huisartsen kunnen deze pa­tiënten en hun naasten ondersteunen door ze te informeren over vrijwillig stoppen met eten en drinken, ze bij te staan en symptoombehandeling aan te bieden.
Dit blijkt uit Nederlands onderzoek naar de rol van de huisarts bij de zorg voor VSED-patiënten. De onderzoekers vroegen huisartsen via een aselecte landelijke steekproef naar hun ervaringen met de zorg voor deze patiënten. De informatie uit de enquêtes gebruikten de onderzoekers om VSED en de kenmerken en motivaties van VSED-patiënten te beschrijven. Ze wilden ook weten wat er precies gebeurt tijdens het proces van VSED en wat de rol van de huisarts hierbij is.
Van de 708 huisartsen die de enquête invulden, had 46% de zorg gehad voor een VSED-patiënt. Uit extra en gedetailleerdere vragenlijsten hebben de auteurs informatie ingewonnen over 99 patiënten, van wie 70% ouder was dan 80 jaar, 76% een ernstige ziekte had (waaronder 27% met kanker) en 77% voor de dagelijkse verzorging afhankelijk was van anderen. De doodswens van patiënten hing samen met somatische redenen (79%), existentiële redenen (bijvoorbeeld lijden zonder hoop op verbetering: 77%) en afhankelijkheid (58%). De mediane tijd totdat patiënten stierven nadat ze waren gestopt met eten en drinken was 7 dagen. De meestvoorkomende symptomen tijdens het proces van VSED voordat de dood intrad waren: pijn, vermoeidheid, cognitieve achteruitgang en dorst of een droge keel. Voor deze symptomen zijn specifieke behandelingen beschikbaar (zie ook www.pallialine.nl).
Marloes Minnaard

Literatuur

  • 1.Bolt EE, et al. Primary care patients hastening death by voluntarily stopping eating and drinking. Ann Fam Med 2015;13:421-8.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen